Link

Övriga utbildningar

Förutom de officiella tränarutbildningarna finns en rad utbildningar som riktar sig mot ett särskilt område. De här utbildningarna varierar i omfattning, en del är korta utbildningar som kan genomföras under en kväll och riktar sig ofta till ideella barn- och ungdomsledare. Andra är mer omfattande specialistutbildningar som riktar sig till specialister som är del av större tränarteam.

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Föreningar, ledare, föräldrar, spelare.

Omfattning

Kan anpassas efter förutsättningarna. Till exempel en fristående kvällsutbildning eller del av ett föräldramöte. Förslag på upplägg finns för 30 minuter till 3 timmar. 

Mer information:

Innehåll

Baseras på de fem riktlinjerna för barn- och ungdomsfotboll.

Arrangör

Distrikt, föreningar och ledare kan alla arrangera de här utbildningarna för sina målgrupper. Kontakta ditt distriktsförbund för mer information:

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Tränare i aktuell spelform.

Omfattning

Utbildningen tar 2-3 timmar beroende på om praktiken genomförs på plan eller genom film.

Innehåll

Det finns en utbildning per spelform som baseras på spelarutbildningsplanen och spelreglerna. Utbildningen ger ett grundläggande stöd för genomförandet av träning och match för respektive spelform.

Arrangör

Distriktsförbunden.

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Ledare i fotbollsskolan.

Omfattning

Utbildningen tar ca 3 timmar och innehåller teori och praktik.

Innehåll

Utbildningen baseras på från SvFF föreslaget upplägg för teori och praktik under fotbollsskolan. 

Arrangör

Föreningar som arrangerar fotbollsskolan eller distriktsförbunden

Damlandslaget under en träning.

Om utbildningen

Fotbollsspelare måste hantera flera explosiva aktioner och återhämta sig från dessa utan att bli skadad. Strategier för att behålla spelare på planen involverar optimering av spelarnas belastning. Välmående där kunskap, kommunikation och ledarskapsstil spelar en avgörande roll. 

I dagens fotboll finns det ett ökat behov av utbildade specialister inom fotbollsfys för att optimera lagets och individens utveckling samt att utveckla strategier för att behålla spelare på planen och förebygga skador.

Förkunskaper

 • Tränarutbildning UEFA B 
 • Verksam i lag på professionell (klubblag/landslag), semiprofessionell (div 1 herrar och dam eller högre) och akademinivå (certifierad av SEF).

Meriterande kompetenser:

 • Övrig fystränarutbildning (ex. FTU)
 • Akademisk utbildning: Idrottsvetenskaplig utbildning 180 Hp (påbörjad/avklarad)

Målgrupp

Kursen vänder sig till tränare/studenter/fystränare med ett intresse fotbollsfys verksamma på professionell, semiprofessionell (div 1 herr & dam eller högre) och akademinivå (certifierad av SEF/EFD).

Omfattning

5 kursmoduler där varje modul innefattar 3 kursdagar (vardagar) på Bosön. Onlinemoduler med förförståelse/hemuppgifter mellan kursmodulerna. 

 1. Modul 1 25-27/1 2021
 2. Modul 2 2-4/3 2021
 3. Modul 3 20-22/4 2021
 4. Modul 4 25-27/5 2021
 5. Modul 5 10-12/8 2021

Mellan kursmodul 4 och 5 görs också ett studiebesök hos en annan fystränarkollega.

Utbildningen beräknas ta cirka 180 timmar att genomföra inklusive hemuppgifterna mellan kursmodulerna.

Alexander Isak och Robin Quaison under en träning med herrlandslaget.

Innehåll

Kursen har som mål att förse personer med teoretisk och praktisk kunskap för att möjliggöra integrering av fotbollsfys i den dagliga verksamheten.

Exempel på kursinnehåll (urval):

Periodisering

 • Lag & individuell periodisering

Träningsprinciper och metoder för fotboll

 • Snabbhet
 • Styrka
 • Rörlighet
 • Koordination
 • Uthållighet

Monitorering 

 • Player load (extern/intern)
 • Match & träningsanalys 
 • Tester & wellness

Övriga skadeförebyggande strategier

 • Prevention & rehab
 • Återhämtningsstrategier
 • Sömn
 • Nutrition 

Fotbollspsykologi

 • Ledarskap & lärande
 • Arbeta i team

Mer information om upplägg och innehåll:

Ekonomi

Fotbollsfystränarutbildningen kostar 40 000 kr.

Onlinekursen HIIT Science Fotboll ingår i kursavgiften (värde 1400 kr). 

Resor till och från kursmodulerna ingår inte i avgiften. Eventuella övernattningar i samband med studiebesök ingår heller inte i avgiften.

Ansökan

När utbildningen är tillgänglig för att söka finns länk här.

Arrangör

Svenska Fotbollförbundet.

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Ledare för Parafotbollslag.

Omfattning

Utbildningen tar ca 3 timmar.

Innehåll

Teori och praktik. Innehåller grundläggande delar kring funktionsnedsättningar och SvFF:s tränarutbildning. Delarna vävs samman genom samtal, reflektion och praktik.

Arrangör

Distriktsförbunden och/eller Parasportförbunden.

Tränarutbildning på högskole- och universitetsnivå

Sedan 2008 finns möjligheten att genomföra delar av SvFF:s tränarutbildningsprogram i högskoleform, där delkursernas upplägg innebär att deltagaren får akademiska ECTS-poäng.

Kursen erbjuds vid Högskolan i Gävle, GIH Stockholm samt Örebro Universitet.
De aktuella kurserna är SvFF:s obligatoriska instegsutbildning Tränarutbildning C, B ungdom, A ungdom och UEFA B.

Vid fullgjorda och godkända kurser erhålls diplomen SvFF Tränarutbildning C, SvFF tränarutbildning B Ungdom, SvFF tränarutbildning A ungdom samt UEFA diplomet UEFA B.

För närmare information kring den akademiska tränarutbildningen, ansökning och annan information, kontakta respektive lärosäte och besök hemsidorna:

Tränarutbildning på folkhögskola

Fotbollstränarlinjen på Eslövs folkhögskola är en tvåårig tränarutbildning där kursdeltagaren kan välja att studera under ett eller två år. Kurserna innebär fotbollsstudier tre dagar per vecka då teori varvas med praktik.

Praktiktillfällena genomförs utomhus på naturgräsplan eller inomhus i en konstgräshall. Utbildningsmaterialet består av böcker och webbplatser – med instruktionsfilmer, föreläsningar, övningar och färdiga träningspass – samt webbinarier där SvFF:s experter inom framför allt lärande och fotbollsfys redogör för de senaste forskningsrönen.

Läs mer om utbildningen på Eslövs folkhögskola via länken nedan:

För mer information av SvFF gällande utbildningarna:

För frågor om SvFF:s tränarutbildningar