Tränarutbildning fotbollsanalys - ansökan 2022

Ansökan gäller tränarutbildning för fotbollsanalys.
Sista ansökningsdag är 15 december. Antagning sker senast 31 december.

Ansökan

Personuppgiftshantering

För att kunna hantera ansökningsprocessen samlar Svenska Fotbollförbundet in och behandlar vissa av dina personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas vid ansökan till tränarutbildningen, under utbildningen samt efter utbildningen för att kunna följa upp dina behörigheter. Ändamålet med Svenska Fotbollförbundets behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera tränarutbildningen.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.
Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandlingsom sker inom ramen för Tränarutbildningen.