Pyskisk hälsa

Psykisk hälsa är ett mycket viktigt område som bland annat handlar om att trivas med livet men också om förmågan att klara livets upp- och nergångar. Fotbollen spelar en viktig roll för alla de spelare, tränare, domare och funktionärer som är engagerade eftersom det exempelvis innebär en meningsfull fritidsaktivitet, fysisk aktivitet och en social tillhörighet. Psykisk hälsa ur ett tränarperspektiv handlar om att skapa goda förutsättningar för såväl spelarnas välmående som det egna välmåendet.

Spelarnas psykiska hälsa

Du som tränare har en viktig roll i att skapa en miljö som främjar den psykiska hälsan för dina spelare. Detta görs med ett gott ledarskap i vardagen där du bland annat bygger trygga och positiva relationer och jobbar med den långsiktiga utvecklingen. Ett viktigt förebyggande arbete är att återkommande ta upp frågor som handlar om psykisk hälsa. Det gäller både för ledarteamet och för spelarna. Genom att göra det bidrar du till att normalisera diskussioner om mående. Det är även viktigt att uppmärksamma om någon i gruppen inte mår bra och att ge stöd. 

Genom att arbeta med dessa frågor i laget eller föreningen, kan ni tillsammans öka förutsättningarna för att ni främjar den psykiska hälsan, uppmärksammar dåligt mående och ger stöd i tidigt skede. Det finns olika sätt att göra detta; reflektera över vad just ert sätt är utifrån era behov och förutsättningar. Ni kan själva diskutera, till exempel utifrån självskattningen som görs inom ramen för diplomerad förening eller utifrån Fotbollens Spela Lek och Lär. Ni kan även ta hjälp av någon extern person eller organisation.

Här följer ett enkelt exempel på frågor som kan diskuteras i ledarteamet utifrån fyra steg. Dessa steg är inspirerade från Folkhälsomyndighetens webbsida Ledare som lyssnar.

Läs om de fyra stegen

Diskutera hur ni kan skapa en bra miljö för era spelare där de mår bra.

Exempel på ledarbeteenden:

 • Visa att långsiktig utveckling är viktigt genom att berömma försök och ansträngning.
 • Låt spelarna vara med och påverka genom att de exempelvis få välja en övning till nästa träning.
 • Bidra till ett engagemang genom att med exempelvis positiva kommentarer och ögonkontakt visa att du trivs med att vara på plats.
 • Bygg relationer genom att fråga spelarna om något som rör livet utanför fotbollen.

Lär dig mer: 

Diskutera hur ni kan uppmärksamma spelare som mår dåligt

Exempel på varningssignaler:

 • Beteendeförändringar
 • Nedstämdhet
 • Återkommande fysiska symptom som huvudvärk och illamående

Lär dig mer: 

Diskutera vad en ledare i sin roll kan göra för att stötta spelare som har behov. 

Exempel på ledarbeteenden:

 • Anpassa träningen/ge träningsledigt
 • Ställ frågor och visa att du vill höra svaret
 • Visa förståelse, empati och omtänksamhet

Lär dig mer: 

Diskutera vad ni som förening kan göra för att hjälpa spelare som behöver mer stöd 

Exempel på ledarbeteenden:

 • Hjälp spelaren att fundera på vilka andra som hen har i sin närhet och som skulle kunna vara ett stöd.
 • Bygg upp ett nätverk av specialister, t.ex. legitimerad psykolog, och hjälp spelaren att förmedla kontaktuppgifter 
 • Följ alltid upp hur det gått

Lär dig mer: 

Tränarens psykiska hälsa

Även du som tränare behöver kontinuerligt reflektera över ditt välmående för att kunna göra förändringar när det behövs. Det kan till exempel handla om att hantera höga krav eller att hantera kombinationen av tränarrollen och övriga livet. Det är även angeläget att du som tränare vid behov söker stöd och hjälp i tidigt skede. Det är viktigt för att skapa förutsättningar så att du ska kunna ha motivation, må bra och utvecklas över tid. Därför är det bra att ofta reflektera över vad du behöver för att trivas med livet men också för att klara livets upp – och nergångar.

Tips för att jobba med psykisk hälsa:

 • Se till att ha en hållbar livsstil med till exempel näringsrik kost och goda sömnvanor
 • Ha en balans mellan tränarrollen, arbetsliv och återhämtning
 • Gör saker som du mår bra av, till exempel umgås med vänner
 • Fokusera på din långsiktiga utveckling – inom fotbollen och livet i stort

Det är normalt att må sämre ibland

Förutom att jobba med att skapa förutsättningar för att du ska må bra, är det även viktigt att uppmärksamma så kallade psykiska besvär som till exempel oro/ängslan och nedstämdhet. Du kanske känner dig orolig, sover dåligt, har humörsvängningar eller annat som du inte riktigt känner igen. Att uppleva detta är normalt och något som alla människor gör. För dig som tränare kan viktiga fotbollsmatcher vara förknippade med psykiska besvär men om besvären inte upplevs så starka, inte kommer så ofta och går över i samband med matchen, så finns det chans att det inte påverkar din psykiska hälsa så mycket. I dessa fall kan det vara bra att lära sig att besvären är tillfälliga, att de kommer och går, och acceptera att det blir så ibland.

När det dåliga måendet tar över behövs hjälp

Om du upplever återkommande besvär som hindrar dig i vardagen och att göra sådant som är viktigt för dig, kan du behöva hjälp. Det är därför viktigt att du söker stöd och hjälp i tidigt skede. Det är tyvärr vanligt att tränare inte säger något om sitt mående för att verka stark och visa att man klarar sig själv. Detta kan dock leda till att det blir ännu sämre och att du får sämre möjligheter att må bra och utvecklas.

Ett första steg kan vara att berätta för någon du litar på, till exempel en partner, vän, tränarkollega eller någon annan i föreningen. Förutom att det ofta känns bättre kan du även få tips och råd. Du kan även behöva professionell hjälp av exempelvis en legitimerad psykolog.

Tips för att hantera psykiska besvär och psykisk ohälsa:

 • Uppmärksamma tidiga varningssignaler hos dig själv, som till exempel humörsvängningar, förändrat beteende och dålig sömnkvalitet
 • Berätta för någon om hur du mår. Det är viktigt att du inte håller det för dig själv.
 • Sök hjälp direkt av en legitimerad psykolog eller av någon som kan hjälpa dig vidare till rätt kompetens.

Hur du lär dig mer

Genom att gå SvFFs tränarutbildning får du lära dig mer om hur du som tränare kan skapa en bra utvecklingsmiljö för att spelare ska må bra och trivas i gruppen. Du får även reflektera över ditt ledarskap och diskutera med kursledare och kurskamrater.

Det finns flera webbsidor med bra material om psykisk hälsa och ohälsa. En av dem är Riksidrottsförbundets webbplats för idrottspsykologi. Informationen riktar sig till idrottsutövaren, men är även utmärkt för tränare att använda. Sidan tar upp såväl välbefinnande som psykisk ohälsa och är ett bra sätt att lära sig mer, få råd och där finns även kontaktuppgifter för den som behöver mer hjälp.

Ytterligare en bra webbsida är Folkhälsomyndighetens Ledare som lyssnar. Den innehåller en webbaserad, gratis, utbildning om psykisk hälsa som genomförs i fyra delar där varje del tar ca 15-20 minuter att genomföra. På webbplatsen finns även ytterligare material, bland annat länkar till mer information och fördjupning för föreningen.

Boken ”Fotbollspsykologi – För nästa träning och en långsiktig karriär” tar upp tre fotbollspsykologiska teman: 1) att göra nästa aktion med hög kvalitet, 2) att göra lagkamrater bättre och 3) att skapa förutsättningar för en lång och hållbar karriär. I den kan du läsa mer om hur du kan arbeta för att hantera utmaningar som kommer med fotbollen.

Länkar