Hantera skador som tränare

Skador är en tråkig del av idrotten. Men de finns där, och kan ske under träningar och matcher med ditt lag. Som tränare på olika nivåer är det inte helt lätt att i alla lägen veta hur en skadesituation ska hanteras på rätt sätt. Därför är det viktigt att veta om de hjälpmedel och stöd som finns för tränare från SvFF. Så att en svår situation ändå kan hanteras på ett bra sätt.

En skada kan tyvärr ske när man minst anar det. Det kan ske mitt i en match eller vid det sista avslutet på en träning. Men det finns centrala stöd för var man som tränare kan vända sig för att få hjälp och guidning. 

Det finns också hjälp att få i förebyggande syfte, om hur du som tränare kan arbeta med bland annat knäkontroll under träningar för att minska risken för knäskador för spelarna.

Nedan presenteras tre områden där du som tränare kan få hjälp inom området fotbollsskador.

Råd och Vård för idrottsskador är en kostnadsfri rådgivningstjänst och spelarnas medlemsförmån. Ett nätverk av erfarna idrotts-sjukgymnaster och läkare runt om i landet står beredda att hjälpa dina spelare. Och det är helt kostnadsfritt. Så här går man till väga:

  1. Tränare/ledare/spelare/förälder ringer "Råd och vård för idrottsskador": 020-441111.
  2. En sjukgymnast svarar i telefonen och ger råd för den aktuella situationen.
  3. Om sjukgymnasten bedömer att spelaren behöver få träffa en vårdgivare kan denne boka en tid till spelaren direkt i telefonen.
  4. Spelaren besöker sjukgymnast eller läkare. Det är också möjligt för spelaren att få ett återbesök hos sin sjukgymnast eller en röntgen hos sin läkare. (Det finns dock en begränsning på max två sjukgymnastbesök, ett läkarbesök, en röntgen.)

OBS! Numret till Råd och vård för idrottsskador" gäller just för det ändamålet. Finns det frågor kring försäkring och ersättningar är det Folksam du ringer på 0771 - 950 950.

Alla spelare i SvFF:s medlemsföreningar omfattas av en olycksfallsförsäkring via Folksam. Den är ett tryggt grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med match eller träning.

Unga tjejer har varit särskilt utsatta för svåra knäskador, vilket ofta leder till stort lidande och stora kostnader. Knäskador är en vanlig orsak till att många tvingas sluta spela fotboll, och senare i livet kan skadorna leda till artros. Genom att använda träningsprogrammet Knäkontroll kan du som tränare vara med och förebygga skador för dina spelare.

Träningsprogrammet Knäkontroll har lett till betydligt färre skador inom damfotbollen. Efter att Knäkontroll blev obligatoriskt i tränarutbildningen minskade antalet knäskador med 21 procent på fem år.

Syftet med Knäkontroll är att spelarna genom enkla övningar under träning ska utveckla ett rörelsemönster som ökar chanserna att förbli skadefri genom att stärka utsatta områden på knä och bål. Övningarna tar mellan tio och femton minuter att genomföra. Övningarna är utvecklade av några av landets ledande sjukgymnaster.

- Det allra viktigaste är att man gör övningarna kontinuerligt och får in det som en naturlig del av träningen. Studier visar att man ska göra övningarna minst två gånger i veckan, men det bästa är om man får in den vid varje träning, säger Malin Åman, idrottsskadeforskare för Folksam och GIH.

En studie från 2011 på just flickspelare visade att de som genomförde Knäkontroll-övningarna minskade sin skaderisk med 64 procent jämfört med kontrollgruppen.

Knäkontrollprojektet startade 2006 och är ett samarbete mellan Folksam, SvFF och Sisu Idrottsböcker. Sedan 2010 ingår övningarna i Knäkontroll nationellt i tränarutbildningen vilket lett till färre knäskador. Mellan 2010 och 2015 minskade knäskadorna med 21 procent.

Hjärnskakningar inom idrotten är relativt vanliga och kan leda till bestående besvär med till exempel minnesstörningar och huvudvärk. Beroende på vilken del av hjärnan som påverkas kommer symptomen att variera, men de vanligast förekommande är huvudvärk, yrsel, förvirring och illamående.

Vid misstanke om hjärnskakning ska spelaren omedelbart avbryta pågående aktivitet. Spelare med minnessvårigheter, medvetandeförlust eller besvärande symptom ska bedömas av sjukvårdspersonal.

Vid återgång till fotboll efter en konstaterad hjärnskakning bör man använda sig av den så kallade Hjärntrappan.

Hjärntrappan

Allmänna regler:

  • Hjärntrappan är framförallt framtagen för färdigväxta spelare. När det gäller barn bör än större försiktighet iakttas.
  • Spelaren ska vara symtomfri 24 timmar innan fysisk aktivitet får påbörjas.
  • Det ska vara minst 24 timmar mellan varje steg i hjärntrappan.
  • Om spelaren får symtom efter ett nytt steg i hjärntrappan ska aktiviteten avbrytas. Spelaren ska då återuppta total hjärnvila tills symtomen försvunnit. Spelaren ska sedan efter ytterligare 24 timmars symtomfrihet kliva ner ett steg i hjärntrappan.

Steg 1: Hjärnvila

Ingen aktivitet. Total hjärnvila, det vill säga att spelaren inte ens ska titta på tv eller annan skärm. När personen varit symtomfri i 24 timmar fortsätter rehabiliteringen på steg 2.

Steg 2: Aerob träning

Promenader, cykling eller lätt jogging. Ansträngningskänslan ska vara lägre än "något ansträngande".

Steg 3: Teknikträning

Personen får delta i lätt uppvärmning med övriga spelare i laget samt delta i teknik- och passningsövningar utan kroppskontakt.

Steg 4: Träning utan kroppskontakt

Här tillåts personen träning med full belastning. Genom träningens upplägg undviks risksituationer som kan leda till kollision eller huvudskada. Nickövningar får introduceras stegvis. Tänk på att målvakter är mer utsatta vid steg 4 under avslutsövningar än övriga spelare. Lätt styrketräning kan påbörjas.

Steg 5: Full träning

Personen får delta fullt ut i lagets normala träningar.

Steg 6: Återgång till match

Spelaren är helt symtomfri och kan återgå till matchspel. Om möjligt bör beslutet tas av medicinsk personal.

Se "Skallskador i Fotboll – Handläggningsprogram" (PDF-dokument) för mer omfattande info och detaljerat upplägg av hjärntrappan.