Trygg Fotboll

SvFF har i samarbete med Riksidrottsförbundet tagit fram dokumentet Trygga Fotbollsmiljöer som kan stötta föreningen i att skapa en fysiskt och psykiskt trygg miljö inom föreningen och dess verksamhet.

Svensk fotbolls värdegrund (se Strategi för Svensk Fotboll 2018–2022) tar sin grund i avsnittet gällande värdegrund i RF:s stadgar och mer konkret i Idrotten vill och Idrottsrörelsens uppförandekod. Detta då svensk idrott har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån.

Fotbollens spela, lek och lär är en del av värdegrund för svensk barn- och ungdomsfotboll. Fotbollsföreningen ska ha den som grund när man arbetar med föreningens egen värdegrund och policy men tar där också hänsyn till föreningens unika förutsättningar och vilka utmaningar som finns i den aktuella föreningen.

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram ett flödesschema som ett hjälpmedel och stöttning för förening utifall det uppstår oro i föreningen kring ett barns eller en ungdoms trygg- och säkerhet.

Att arbeta igenom detta dokument som en del i det förebyggande arbetet kan skapa en större trygghet i att kunna hantera de ärenden som uppstår och säkerställa att det hanteras på ett snabbt och säkert sätt.

I det fall föreningen i övrigt vill jobba trygghetsskapande i föreningen rekommenderas att använda ”Trygga Fotbollsmiljöer”. Stöttning i ert arbete kan ni få via ert distriktsförbund eller aktuellt RF-SISU distrikt.

Hjälp från Bris för dig som spelare

Barnens rätt i samhället, Bris, jobbar för ett bättre samhälle för barn. Men Bris har också ett samarbete med RF dit du som fotbollsspelare upp till och med 18 år kan vända dig om hjälp om det har hänt någonting du inte vill säga till dina föräldrar, lagkamrater eller ledare i din förening, om det är någonting du funderar på, eller om du bara mår dåligt. 

Det kan handla om såväl små som saker, men som du funderar över och vill ha hjälp med av erfarna och utbildade kuratorer.

Hjälp från Bris för dig som ledare

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam.

För dig finns Bris stödlinje för idrottsledare, där Bris kan ge råd och vägledning till dig som känner oro för ett barn i din förening.

Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman.

Hos Bris finns erfarna kuratorer som ger dig stöd, vägledning om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre.

Särskild kompetens finns också för att ge stöd till de som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt.

  • Ring Bris stödlinje för idrottsledare med dina frågor mellan klockan 9-12 på vardagar på nummer 077 – 440 00 42.
  • Läs mer på bris.se

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Trygga fotbollsmiljöer”.

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. Att begära registerutdrag ska alltså inte ses som personliga bedömningar utan är vårt skyddsansvar för barn.

Gällande hur ofta en förening ska kontrollera registerutdrag på uppdragstagare, förtroendevalda och ledare som har regelbunden kontakt med barn är SvFF:s skarpa rekommendation att; registerutdrag ska begäras i samband med att personen tillträder uppdraget och därefter ​minst vartannat år.

 

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag hos RF.

Under 2018 öppnade RF funktionen idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att

  • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
  • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
  • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
  • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 08-627 40 10 eller e-post idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad.

Sedan slutet på november har RF en visselblåsartjänst. Syftet är att göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

RF:s visselblåsartjänst är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas därmed konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelandet när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system.

Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att:

  • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
  • anmäla misstänkt brott till polis
  • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

Läs mer om RF:s visselblåsartjänst eller skicka in ditt meddelande

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer som ansvarar för trygghetsfrågor i respektive fotbollsdistrikt.

Ni kan läsa mer om Trygg idrott hos Riksidrottsförbundet: