Regionala läger för spelare 16-17 år

Svensk fotboll arbetar ambitiöst och målmedvetet med att inspirera och utbilda spelare i olika åldrar och som befinner sig i olika utvecklingsstadium – bland annat för att ge metoder och verktyg för spelare att ta ytterligare steg i sin fotbollsutveckling.

Syftet med regionala lägren är att fler ska ges möjlighet till en likvärdig utbildning som landslagsspelarna och är ett komplement till distriktens och föreningarnas spelarutbildningsverksamhet.

Antal läger/år för flickor respektive pojkar:
16 år, 3 läger på våren och 3 läger på hösten 
17 år, 1 matchläger på våren

Regionala lägren startade 2018

Regionala lägren startade våren 2018 med två ”pilotläger”, ett för pojkar på Bosön och ett för flickor i Uppsala. Från hösten 2018 har SvFF arrangerat lägren på olika platser i landet och det är ett samarrangemang mellan SvFF och distriktsförbunden.

Spelare nomineras till lägren av spelarutbildarna i distrikten. Antalet grundar sig i antalet licensierade spelare varje distrikt har. I första hand är lägren till för spelare som inte har spelat landskamp eller är aktuella för landslagsläger.

Stor variation i utbildningen

Innehåll på lägren är: träningar, fotbollsteori och olika föreläsningar som till exempel fotbollsfysiologi, idrottspsykologi, kost och antidoping. Det ges också tid till vila dagtid och skolarbete.

Ledarteam är förbundskaptener, spelarutbildare, föreningstränare, målvaktstränare, fysioterapeuter och samordnare.