Regionala läger för spelare 16-17 år

Svensk fotboll arbetar ambitiöst och målmedvetet med att inspirera och utbilda spelare i olika åldrar och som befinner sig i olika utvecklingsstadium – bland annat för att ge metoder och verktyg för spelare att ta ytterligare steg i sin fotbollsutveckling.

Syftet med regionala lägren är att fler ska ges möjlighet till en likvärdig utbildning som landslagsspelarna och är ett komplement till distriktens och föreningarnas spelarutbildningsverksamhet.

För flickor 16-17 år genomförs 6 läger per år, tre på våren och tre på hösten. För pojkar 16 år är det också 6 läger per år, tre på våren och tre på hösten samt ett regionalt matchläger för pojkar 17 år.

Regionala lägren startade 2018

Regionala lägren startade våren 2018 med två ”pilotläger”, ett för pojkar på Bosön och ett för flickor i Uppsala. Från hösten 2018 har SvFF arrangerat lägren på olika platser i landet och det är ett samarrangemang mellan SvFF och distriktsförbunden.

Spelare nomineras till lägren av spelarutbildarna i distrikten. Antalet grundar sig i antalet licensierade spelare varje distrikt har. I första hand är lägren till för spelare som inte har spelat landskamp eller är aktuella för landslagsläger.

Stor variation i utbildningen

Innehåll på lägren är: träningar, fotbollsteori och olika föreläsningar som till exempel fotbollsfysiologi, idrottspsykologi, kost och antidoping. Det ges också tid till vila dagtid och skolarbete.

Ledarteam är förbundskaptener, spelarutbildare, föreningstränare, målvaktstränare, fysioterapeuter och samordnare.