Landslagsverksamhet

I Sverige finns det ungdomslandslag från 15 års ålder. Att bli uttagen till ett landslag är ett stort privilegium. Landslagens verksamhet är ett komplement till utbildningen som sker hos föreningar och distrikt.

Uttagningen till landslagen sker i första hand via distriktens spelarutbildning. Spelare kommer med i landslagen i olika stadier. En del är med redan i 15-års landslagen och går hela vägen till A-landslagen, men många spelare kommer in i landslagsverksamheten vid senare tillfällen. Några spelare i A-landslagen har inte spelat alls i ungdomslandslagen.

I futsal bedriver SvFF också landslagsverksamhet på senior nivå med ett herrlandslag och ett damlandslag.

Spelarutbildning i landslagen

Består av aktiviteter i form av landslagsläger och landskamper. Innehåll i spelarutbildningen är bland annat fotbollspraktik, fotbollsteori och olika föreläsningar så som fotbollsfys, fotbollspsykologi, kost, juridik, media, värdegrund och antidoping.

Det ges också tid till vila dagtid och skolarbete.

Första landskamperna spelas på hösten det år spelarna fyller 15 år.

Som komplement i spelarutbildningen finns på flicksidan även det nationella Tipselitprojektet för spelare 16-23 år med läger och individuell stöttning. För pojkar 15-17 år finns Future team-verksamhet i form av läger och landskamper.

Tipselit är ett samarbetsprojekt mellan SvFF, Svenska Spel och Elitförening Dam (EFD) som startade 1992 och som fortfarande är i full gång. Projektet startade med syfte att utveckla svensk elitfotboll och detta gjordes genom målmedveten satsning på unga talanger. Under åren har projektet förändrats och utvecklats utifrån de utvärderingar som kontinuerligt genomförts. SvFF har tillsammans med EFD olika projektledarroller inom Tipselitprojektet.

Under 2021 startade SvFF en satsning på målvakter och en förstärkning av spelarnas fys.

Från starten 1992 riktade sig stödet till elitklubbar i Damallsvenskan. Efter noggrann utvärdering konstaterades att våra unga fotbollstjejer i större utsträckning inte fanns i de allsvenska föreningarna. Detta medförde att projektet redan efter ett år fick en annan inriktning 1993 där unga, duktiga talanger i vårt avlånga land fick en Tipselitinstruktör tilldelad sig.

Lägerverksamheten startade

1993-1998 arbetade Tipselitinstruktörerna med match- och träningsbesök i spelarnas egen hemmiljö. Spelarna fick stöttning i sin fotbollsutveckling genom sin individuella utvecklingsplan. Endagarsläger tillsammans med spelare regionalt och även mixat med pojkar var en stor del av verksamheten. Alla spelare som ingick i projektet kallades också till centrala läger. SvFF:s förbundskaptener ansvarade för dessa läger och Tipselitinstruktörerna ansvarade genom att agera som instruktörer och coacher i träning och match.

1999 utökades verksamheten genom att de damallsvenska föreningarna fick möjlighet att söka medel från projektet för att utöka anställningsgraden för sin tränare. Tränaren fick på så sätt mer tid att stötta sina unga spelare som tillhörde föreningens allsvenska trupp. Tipselitinstruktörerna fortsatte stötta spelarna som tidigare men enbart spelare utanför de damallsvenska föreningarna.

Stor utvärdering skedde 2007

2002 övergick Tipselits verksamhet i Talangutvecklingsprojektet där tio Talangutvecklare fortsatte arbeta med spelarna såsom Tipselitinstruktörerna gjort tidigare med spelare utanför Damallsvenskan.

2007 efter en stor utvärdering av spelarutbildning övergick arbetet med våra unga talanger till en utökning av instruktörer i disktriken. 24 spelarutbildare, en per distrikt, arvoderades för att komma närmare spelarna och kunna stötta dem i sin egen hemmiljö. Regionala tipselitläger tillsammans med två till fyra distrikt genomfördes årligen.

I början av 2010-talet lades ytterligare fokus på att förbättra matchmiljön för unga spelare och sedan 2013 administrerar EFD och SvFF Svenska Spel F19-serien, en serie för de föreningar som är medlemmar i EFD.

Specifika målvaktsläger startades

2013 utökades verksamheten med en satsning på målvakter. Extra målvaktsinstruktörer deltog på regionala läger och spetsläger genomfördes för utvalda målvakter. 2013 och 2014 tilldelades allsvenska föreningar bonus för speltid; startade matcher och hela matcher för sina unga spelare.

Under året inleddes också en genomlysning av EFD-föreningarnas organisation, särskilt vad gäller ledartillsättning. Detta har sedan utvecklats ytterligare och sedan 2017 genomförs en årlig så kallad certifiering av varje EFD-förening. Inom ramen för certifieringen sker bedömningar av föreningaras målsättning med verksamheten, spelarnutveckling, ledarorganisation och samarbeten med andra föreningar och skolor.

Future Team är en utvidgad landslagsverksamhet för unga spelare med senare fysisk mognad än genomsnittet. Syftet är att fånga upp talanger som har mycket god spelförståelse, bra teknik och mentala kvaliteter men som ännu inte kan konkurrera fysiskt.

  • I P15-, P16-, och P17-landslagen har Sverige future teams parallellt med de ordinarie pojklandslagen.
  • Spelare i future teams har en senare fysisk, muskulär utveckling än genomsnittet i åldersgruppen.
  • Första samlingen för Future Team (34 spelare) är på hösten året då spelarna fyller 15. Därefter är det tre samlingar under P16-året (där en är en fyrnationsturnering) och till sist en samling på våren det år spelarna fyller 17.

Olika vägar till landslagen

Flicklandslagen

Pojklandslagen