Distriktsverksamhet

I Sverige finns det förutom föreningar även 24 distrikt. Distrikten jobbar med att stötta föreningarnas arbete men har även aktiviteter för spelarutbildning. Distriktens spelarutbildning ska ses som ett komplement till föreningarnas verksamhet.

Spelarutbildningen i distrikten kan se olika ut. För vissa åldrar finns det aktiviteter såsom träningar eller läger som alla som vill kan anmäla sig till. För äldre spelare finns det även så kallade distriktslag som man blir uttagen till.

Varje distrikt har en spelarutbildare som har huvudansvaret för den verksamheten. Uttagningarna sker ofta via distriktens öppna aktiviteter och genom dialog med föreningarna. Läs mer på ditt distrikts hemsida för att veta mer om deras spelarutbildning:

SvFFs modell Spelarutbildningen – en helhet har utvärderats under 2020 och är under revidering. Det har mynnat ut i en pilotverksamhet som innefattar följande spelarutbildningsaktiviteter:

Utvecklingsläger

Utvecklingsläger för 15-åringar är läger för distriktslagen. Lägren arrangeras i fem regioner (norr, mitt, öst, väst, syd) och är en manifestation för svensk ungdomsfotboll med syftet att i första hand att utbilda och stimulera spelare och ledare. Under lägren genomförs utbildning i form av träningar och matcher och till detta kommer också teorigenomgångar i olika ämnen samt föreläsning av förbundskaptenen för åldersgruppen.
Det är ett nära samarbete mellan SvFFs Nationella Fotbollsutbildare (NaFu), Ungdomsförbundskaptenerna (UFK) och distriktens Spelarutbildare (SU), Distriktsförbundskaptener (DFK) och mv-tränare.

Datum och orter för lägren 2022 kommer inom kort.

Riksläger

Riksläger för 15-åringar är läger för individen och målgrupp är spelare som i nuläget hunnit längst i sin utveckling. 136 spelare (120 utespelare och 16 målvakter) kallas till dessa läger och det är distriktens spelarutbildare som nominerar och sedan är det ungdomsförbundskaptenerna för flick och pojk som tar ut spelarna.

Lägren administreras av SvFF och det genomförs utbildning i form av träningar och matcher och teorigenomgångar i olika ämnen samt föreläsning av förbundskaptenen för åldersgruppen. På Rikslägren är det ett nära samarbete mellan SvFFs ungdomsförbundskaptener, mv-instruktörer och distriktens Spelarutbildare som är med som ledare.

Rikslägret är en viktig förberedelse i arbetet med att säkerställa landslagsverksamheten för flick- och pojklandslag 15 år som startar på hösten.

Datum 2022:
- Flickor 27/6-1/7
- Pojkar 4-8/7
Lägren arrangeras i Halmstad.

Distriktsungdomsturnering

Distriktsungdomsturnering (DUT) för 16-17 åringar är en turnering för distriktslagen.

Den startar med en första gruppspelsomgång i oktober/november och fortsätter året efter med en andra gruppspelsomgång i februari/mars och sedan följer kvartsfinaler i april/maj, semifinal i juni och slutligen final i juli. Målgrupp för turneringarna som startar hösten 2021 är spelare födda 2005.

Notera att all planering är preliminär och att datum, orter med mera kan komma att ändras på grund av den rådande pandemin.