Andra roller

Det finns många uppgifter i fotbollen förutom att spela. Roller inom fotbollen är för de flesta en hobby men en del roller kan även bli till yrken. För att kunna försörja sig inom fotbollen krävs oftast mycket utbildning och erfarenhet.

Exempel på andra roller än spelare inom fotbollen är:

Ett sätt att hålla nära kontakt med spelet är att bli tränare. Som tränare har du stora möjligheter att påverka utvecklingen av både laget och spelarna. Utvecklingen är rolig att följa och sker både på och utanför planen.

Om du vill bli tränare bör du börja med att gå en tränarutbildning och sedan skaffa dig erfarenhet genom att träna ett lag i någon förening nära dig. De flesta tränare har tränarskapet som en hobby bredvid andra arbeten eller studier. Det finns däremot även möjligheter att försörja sig som tränare genom arbeten i föreningar, i skolor eller i förbundsverksamheten.

Ofta krävs mycket arbete med att utbilda sig och skaffa sig erfarenhet innan man får möjlighet till att försörja sig som fotbollstränare.

Mer information om tränarskapet hittar du under fliken tränare:

Att vara domare är en stimulerande uppgift som gör att du håller en nära kontakt med spelet på planen, håller dig fysisk aktiv och får träffa nya kompisar. Att vara domare är även ett utmärkt extrajobb. Domare behövs till matcher både för barn, ungdomar och vuxna. Om du vill bli domare behöver du först utbilda dig genom en domarutbildning och sedan skaffa dig erfarenhet genom att döma matcher.

Under fliken domare hittar du all information du behöver för att bli domare - eller för dig som redan är domare:

 

Det finns mycket arbete i fotbollen även vid sidan av planen. Att vara organisationsledare innebär att man arbetar med detta - vilket är ett viktigt arbete som även kan leda till utveckling på planen.

Exempel på organsisationsledare är att ingå i en styrelse, jobba på ett föreningskansli eller inom fotbollförbundet. Om man vill jobba med fotbollen på det här sättet krävs att man skaffar sig mycket erfarnhet och utbildning.

Bra vägar att gå kan vara att åta sig ideella uppdrag i föreningar och att utbilda sig inom till exempel sport management eller idrottsvetenskap på universitet eller högskola. Det kan även vara bra att skaffa sig erfarenhet av att arbeta på planen som till exempel tränare eller domare.

Mer information om föreningslivet hittar du under fliken förening:

En förmedlare är en fysisk eller juridisk person som biträder spelare eller förening i samband med spelarövergång. För att vara behörig att utföra sådana uppdrag i Sverige krävs att man är registrerad hos SvFF.

En registrerad förmedlare som genomgår SvFF:s utbildning kan bli certifierad förmedlare. Det är ett krav för att få ingå avtal med spelare under 18 år.

Mer detaljer kring förmedlare samt förteckning över de förmedlare som finns registrerade i Sverige hittar du på våra övergångssidor: