Fotboll Fitness

En träningsform som passar alla oavsett ålder, fotbollserfarenhet eller fysisk form.

Fotboll Fitness kan definieras som organiserad spontanfotboll. Fokus ligger på att förbättra hälsan på ett roligt och socialt sätt utan fokus på att vinna.

"Det är ju så roligt så man tar ju i och då blir det jobbigt, fast man glömmer liksom bort det jobbiga."
Mia, Jönköping

Träningen kräver ingen tidigare fotbollsbakgrund och vi spelar på en mindre plan där all träning genomförs med boll. Passen anpassas efter deltagarnas nivå, ålder och önskemål men bra riktlinjer är: 

Uppvärmning

  • Värm upp ordentligt i ca 10-15 minuter

  • Använd gärna lekar ex. doppboll, följa John eller liknande

Smålagspel

  • Dela upp i ca 3-7 spelare/lag

  • Bestäm en avgränsande planyta och använd småmål alternativt koner som stolpar

  • Spela med fördel kortare perioder (ex. 10 min), ta därefter en kort vattenpaus och fortsätt sedan spela

  • En bra riktlinje kan vara att hela passet (inkl. uppvärmning) tar mellan 45-90 minuter

Regler

  • Inga tacklingar för att minimerar skador

  • Ingen målvakt, då vi spelar med mindre mål och för att alla ska röra på sig

  • Inga avbytare, blir ni ojämnt antal spela med en spelare extra 

Danska studier visar att fotboll har en mycket positiv effekt på både kondition, muskeluppbyggnad, vikt och fettprocent. 

Forskningen har utförts på flera olika testgrupper och svaren pekar åt samma håll – fotboll som träningsform är fantastisk!

Du som spelar Fotboll Fitness/gåfotboll i en fotbollsförening är inte automatiskt försäkrad om det skulle ske en olycka i samband med träning. Till skillnad från spelare som deltar i föreningens ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet krävs det att föreningen tecknar en kompletterande försäkring för just Fotboll Fitness.

Ta direktkontakt med din förening om du vill veta om de har tecknat en försäkring eller ej!

> Läs mer om hur en förening tecknar försäkring för Fotboll Fitness

Vi kan även tipsa dig som Fotboll Fitness-spelare att själv se över vad som innefattas av din hemförsäkring om du råkar ut för en olycka. 

Det finns från Svenska Fotbollförbundets sida inget krav om att föreningen ska teckna en tilläggsförsäkring för Fotboll Fitness. 

Inspiration 

Ungdomar

Föräldrar 

Äldre