Barn och ungdom

Inom svensk idrott brukar man skilja på barn- (tom 12 år) och ungdomsidrott (from 13 år). Det finns därför några skillnader mellan hur barn- och ungdomsfotbollen är organiserad men totalt sett påminner de om varandra. Förändringar i hur man tränar och spelar fotboll sker istället successivt genom både barn- och ungdomsfotbollen.

Barnfotboll, 6-12 år

Under barnfotbollens åldrar är det viktigt att barn får prova många olika idrotter och att träningen är allsidig - alltså att man tränar på olika sätt. Antalet fotbollsträningar per vecka är därför oftast få vilket ger barn tid till att även utöva andra idrotter och att idrotta själva eller med kompisar genom till exempel spontanfotboll.

I barnfotbollen räknas inte tabeller i de serier, cuper och sammandrag som spelas. Det ger spelare och ledare bättre förutsättningar till att fokusera på glädje, ansträning och lärande i vid fotbollsmatcher där den långsiktiga utvecklingen är viktigare än det kortsiktiga resultatet. 

Ungdomfotboll, 13-19 år 

I ungdomsfotbollen är det vanligt att skillnaderna i motiv till att spela fotboll successivt blir mer olika för olika spelare. En del vill bara spela med kompisarna för att det är kul och andra vill satsa för att bli så bra som möjligt. Motiven för en individ till att spela fotboll kan ändras över tid.

Ungdomsfotbollen är en ålder då till exempel skolan och andra idrotter också tar allt mer tid. Fotbollen strävar efter att ge alla som vill möjlighet att vara med utifrån de förutsättningar och ambitionsnivåer som varje individ har. Många spelare vill övergå mot en fotboll som blir allt mer lik fotboll för vuxna, vilket bland annat innebär att man börjar räkna tabeller och utser slutsegrare i cuper.

Andra spelare vill istället fortsätta att spela i mer lättsamma former - vilket är möjligt även när man spelar i ett lag som tävlar i en serie. Det kan även finnas möjlighet att träna utan att spela matcher - med ett lag eller i de föreningar som erbjuder Fotboll Fitness. Läs mer om det via länken nedan:

Spelformer

I svensk fotboll används gemensamma spelformer och spelregler. Det innebär att alla spelare får en liknande fotbollsutbildning - oavsett var i landet man bor. Spelformerna bestämdes efter många års undersökningar och tester där målsättningen var att ge så bra förutsättningar som möjligt för glädje och utveckling baserat på spelarnas mognad i olika åldrar.

Fotboll för 6-7 åringar spelas 3 mot 3. Det innebär att varje spelare får ha bollen ofta och därmed får chansen att till exempel dribbla, bryta och skjuta många gånger. När det är möjligt spelas matcher med sarg eller nät. Det gör att bollen nästan hela tiden är kvar på planen och att matcherna blir intensiva och roliga.

Mer om spelformen 3 mot 3 i SvFF:s spelarutbildningsplan. Se även länk till mer information om spelformer och regler längst ner på sidan.

Fotboll för 8-9 åringar spelas 5 mot 5. Jämfört med spelformen 3 mot 3 så blir spelplanen och målen något större. I spelformen 5 mot 5 introduceras målvakter vilket gör att det blir svårare att göra mål.

Mer om spelformen 5 mot 5 i SvFF:s spelarutbildningsplan. Se även länk till mer information om spelformer och regler längst ner på sidan.

Fotboll för 10-12 åringar spelas 7 mot 7. I den här spelformen sker ganska stora förändringar jämfört med tidigare spelformer. Bland annat introduceras inkast, straffsparkar och direkta frisparkar.

I spelformen 7 mot 7 blir spelarna ofta allt mer medvetna om vad som händer omkring dom. Det innebär att lagspelet utvecklas genom bland annat ett mer utvecklat passningsspel och att målvaktens roll när laget har bollen blir allt viktigare.

Mer om spelformen 7 mot 7 i SvFF:s spelarutbildningsplan. Se även länk till mer information om spelformer och regler längst ner på sidan.

De största förändringarna till spelformen 9 mot 9 är att offisideregeln börjar att gälla och att den så kallade retreatlinjen tas bort.

Att spela med offside innebär stora förändringarna i både anfalls- och försvarsspelet. I försvarsspelet måste laget i ännu större utsträckning samarbeta - bland annat genom att hålla en gemensam offsidelinje och hålla korta avstånd mellan lagdelarna. I anfallsspelet ställs också högre krav på samarbetet mellan spelarna då till exempel passningar och löpningar bakom motståndarnas backlinje måste vara mer precisa och synkas mellan bollhållare och medspelare. 

Mer om spelformen 9 mot 9 i SvFF:s spelarutbildningsplan. Se även länk till mer information om spelformer och regler längst ner på sidan.

Spelformen 11 mot 11 är väldigt lik 9 mot 9 spelet. Skillnaderna är antalet spelare, spelytan och målens storlek. Att ytorna blir större gör att kraven på spelarnas fysiska egenskaper ökar då löpningarna blir längre och det även öppnar upp för längre passningar genom till exempel spelvändningar.

Spelreglerna i 11 mot 11 är samma för ungdomar som för vuxna förutom att speltiden för 15-åringar är 2x40 minuter medan man från 16 år och äldre spelar 2x45 minuter.

Mer om spelformen 11 mot 11 i SvFF:s spelarutbildningsplan.
Spelreglerna för 11 mot 11 finns på SvFF:s sida för domare.

Inom SvFF ryms förutom fotboll även idrotterna futsal och beach soccer. Futsal spelas i sporthall medan beach soccer spelas med sand som underlag. Fullständiga spelregler för futsal och beachsoccer finns på SvFF:s flik för domare.

Futsal

Futsal är en snabbt växande idrott i Sverige. Futsal för vuxna spelas med 5 spelare på planen och med ett regelverk som skiljer sig en del från fotbollen. Stora skillnader i futsal jämfört med fotboll är förutom spelytan och antalet spelare bland annat att offside inte tillämpas och att det är specialla regler kring hur mycket målvakten får delta i spelet med fötterna på egen planhalva. 

Futsal för barn och ungdomar spelas ofta med anpassade regler och spelformer. Däremot finns det ännu inte ett gemensamt reglerverk för barn- och ungdomsfutsal som gäller i hela Sverige. Istället anpassas reglerna av de föreningar och distrikt som arrangerar matcher. Att ta fram gemensamma spelformer för barn- och ungdomsfutsal har hög prioritet för SvFF inför framtiden.

Beach soccer

Beach soccer spelas 5 mot 5. Att underlaget är sand gör att spelets karaktär blir väldigt annorlunda jämfört med fotboll. Det är svårt att bedriva ett passningsspel efter marken och bollen är därför ofta i luften vilket ställer spelarna inför helt annorlunda utmaningar.

Vill du veta mera om spelformerna, till exempel läsa hela regelboken eller få svar på vanliga frågor kan du gå vidare via länken nedan: