Link

Fotboll och futsal i gymnasieskolan

På gymnasienivå finns det idrottsutbildningar med nationellt intag (NIU) för elitsatsande ungdomar. Det finns också lokala idrottsutbildningar (LIU) som alla gymnasier kan bedriva.

Här kan du läsa mer om de olika varianterna av gymnasieutbildning med fotbolls- och futsalprofil.

LIU-gymnasier är ett bra komplement till de nationella idrottsutbildningarna och ett alternativ för den som vill kombinera studier och fotboll på gymnasiet.

SvFF erbjuder möjligheten för gymnasier att certifiera sig.

  • Studieplan - Skolan följer SvFF:s studieplan för Idrott och Hälsa specialisering 1 och 2 (Fotboll). En utvärdering av genomförd studieplan ska fyllas i årligen enligt mall från SvFF.
  • Lektioner/träning (teori och praktik) - Samtliga träningspass är förlagda till förmiddag klockan 8-12. Verksamheten omfattar minst två lektioner/vecka. Skolan erbjuder träning anpassat för fotboll året om. Regelbunden målvaktsträning en gång/vecka ska ingå.
  • Lärare/instruktör - Den ansvariga läraren/tränaren är utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning, nivå A-ungdom. Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt rapporterar till SDF. Övriga instruktörer bör ha genomgått lägst B-ungdom. Målvaktsträning bör ledas av utbildad Mv-instruktör, lägst Mv B-diplom. Samtliga instruktörer deltar i SvFF/SDF:s årliga fortbildning för skolinstruktörer.

Studieplanen för LIU finns på Fotbollsportalen

SvFF och distrikten har utsett de gymnasieskolor som får anordna Nationell idrottsutbildning – fotbollsgymnasium. Skolorna har även godkänts av Skolverket.

Antagningen sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida). Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-fotbollsgymnasium.

För mer information om hur ansökning och antagning sker vid respektive skola, kontakta det aktuella gymnasiet (lista hittar du längre ner på denna sida).

Ansökan sker en gång per år. Sista ansökningsdag för höstterminen 2020 var 1 december 2019.

Futsal växer så det knakar, inte bara i Sverige utan också internationellt. Vi har ca 650 föreningar som bedriver futsalverksamhet runt om i landet. Det ökade intresset gör också att efterfrågan blir större, vilket innebär att vi behöver möta denna och ge våra unga duktiga futsalspelare en möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

För att vi i framtiden skall nå internationella framgångar krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga futsalspelare. Gymnasier med Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) ska vara en sådan utvecklingsmiljö, där elitsatsande futsalungdomar ges möjlighet att ta tillvara sin idrottstalang och som erbjuder bra förutsättningar att kombinera studier och futsal. Denna kombination och möjlighet är mycket värdefull för utvecklingen av svensk futsal.

Ambitionen är att de första gymnasierna med NIU futsal ska komma igång hösten 2021.

Certifierade NIU-fotbollsgymnasier läsåret 2019/20

Informationen kommer att uppdateras när det blivit klart vilka gymnasier som fått klartecken för NIU futsal (prel. start HT 2021).

Här hittar du kontaktpersoner för skolansvariga i respektive fotbollsdistrikt.

Kontakt skolfotboll och -futsal