Fotboll och futsal i gymnasieskolan

På gymnasienivå finns det idrottsutbildningar med nationellt intag (NIU) för elitsatsande ungdomar. Det finns också lokala idrottsutbildningar (LIU) som alla gymnasier kan bedriva.

Här kan du läsa mer om de olika varianterna av gymnasieutbildning med fotbolls- och futsalprofil.

LIU-gymnasier är ett bra komplement till de nationella idrottsutbildningarna och ett alternativ för den som vill kombinera studier och fotboll på gymnasiet.

SvFF erbjuder möjligheten för gymnasier att certifiera sig.

  • Studieplan - Skolan följer SvFF:s studieplan för Idrott och Hälsa specialisering 1 och 2 (Fotboll). En utvärdering av genomförd studieplan ska fyllas i årligen enligt mall från SvFF.
  • Lektioner/träning (teori och praktik) - Samtliga träningspass är förlagda till förmiddag klockan 8-12. Verksamheten omfattar minst två lektioner/vecka. Skolan erbjuder träning anpassat för fotboll året om. Regelbunden målvaktsträning en gång/vecka ska ingå.
  • Lärare/instruktör - Den ansvariga läraren/tränaren är utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning, nivå A-ungdom. Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt rapporterar till SDF. Övriga instruktörer bör ha genomgått lägst B-ungdom. Målvaktsträning bör ledas av utbildad Mv-instruktör, lägst Mv B-diplom. Samtliga instruktörer deltar i SvFF/SDF:s årliga fortbildning för skolinstruktörer.

Studieplanen för LIU finns på Fotbollsportalen

SvFF och distrikten har utsett de gymnasieskolor som får anordna Nationell idrottsutbildning – fotbollsgymnasium. Skolorna har även godkänts av Skolverket.

Antagningen sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida). Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-fotbollsgymnasium.

För mer information om hur ansökning och antagning sker vid respektive skola, kontakta det aktuella gymnasiet (lista hittar du längre ner på denna sida).

Ansökning för hösten 2021

Ansökan för fotboll- och futsalgymnasier hösten 2021 är nu stängd. Sista ansökningsdagen var 1 december 2020. 
Ansökningsperioden där ansökan varit öppen var mellan 1 september och 1 december 2020.

 

För mer information om antagning och antagningsrutiner för NIU, samt hur ansökning och antagning till ordinarie gymnasieprogram går till vid respektive gymnasieskola, kontakta det berörda NIU-fotbollsgymnasiet.

Glöm inte att lämna din vanliga ansökan till gymnasieskolan hos din skolas studie- och yrkesvägledare.

Certifierade NIU-fotbollsgymnasier läsåret 2020/21

Informationen kommer att uppdateras när det blivit klart vilka gymnasier som fått klartecken för NIU futsal (prel. start HT 2021).

Futsal växer så det knakar, i Sverige och internationellt. Cirka 700 föreningar bedriver futsalverksamhet runt om i landet. Det ökade intresset gör att efterfrågan blir större, något vi behöver möta för att ge våra unga futsalspelare möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

För att nå internationella framgångar i framtiden krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga futsalspelare. Gymnasier med nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) ska vara en sådan utvecklingsmiljö, där elitsatsande futsalungdomar ges möjlighet att ta tillvara sin idrottsförmåga och med bra förutsättningar att kombinera studier och futsal.

Ambitionen är att de första gymnasierna med NIU futsal ska komma igång hösten 2021, och att du kan söka redan under denna höst (2020 - se ansökan nedan) för ht-21.

SvFF har utsett de gymnasieskolor som får anordna Nationell idrottsutbildning – futsalgymnasium. Skolorna har även godkänts av Skolverket.

Antagningen sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida). Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-futsalgymnasium.

För mer information om hur ansökning och antagning sker vid respektive skola, kontakta det aktuella gymnasiet (lista hittar du längre ner på denna sida).

Ansökan sker en gång per år. 

Ansökning för hösten 2021

Ansökan för fotboll- och futsalgymnasier hösten 2021 är nu stängd. Sista ansökningsdagen var 1 december 2020. 
Ansökningsperioden där ansökan varit öppen var mellan 1 september och 1 december 2020.

SvFF kommer att starta två futsalgymnasier HT 2021 (se listan nedan). Eftersom hela idrottsgymnasiesystemet kommer att ses över inför läsåret 2024/25, så kommer vi inte att starta flera NIU-futsalgymnasier innan det.

Det kommer att finnas en hel del lokala futsalgymnasier (LIU-futsal) som du som elev kan söka, mer info kring dessa gymnasier kommer att finnas på vår hemsida under våren 2021.

De nationella futsalgymnasierna

  • Göteborg - Katrinelundsgymnasiet och Bernadottesgymnasiet, Göteborg, Anders Norén.
  • Örebro län - Virginska gymnasiet/Idrottsgymnasiet, Örebro, Björn Cervin

Här hittar du kontaktpersoner för skolansvariga i respektive fotbollsdistrikt.

Kontakt skolfotboll och -futsal