Link

Fotboll och futsal i gymnasieskolan

På gymnasienivå finns det idrottsutbildningar med nationellt intag (NIU) för elitsatsande ungdomar. Det finns också lokala idrottsutbildningar (LIU) som alla gymnasier kan bedriva.

Här kan du läsa mer om de olika varianterna av gymnasieutbildning med fotbolls- och futsalprofil.

LIU-gymnasier är ett bra komplement till de nationella idrottsutbildningarna och ett alternativ för den som vill kombinera studier och fotboll på gymnasiet.

SvFF erbjuder möjligheten för gymnasier att certifiera sig.

  • Studieplan - Skolan följer SvFF:s studieplan för Idrott och Hälsa specialisering 1 och 2 (Fotboll). En utvärdering av genomförd studieplan ska fyllas i årligen enligt mall från SvFF.
  • Lektioner/träning (teori och praktik) - Samtliga träningspass är förlagda till förmiddag klockan 8-12. Verksamheten omfattar minst två lektioner/vecka. Skolan erbjuder träning anpassat för fotboll året om. Regelbunden målvaktsträning en gång/vecka ska ingå.
  • Lärare/instruktör - Den ansvariga läraren/tränaren är utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning, nivå A-ungdom. Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt rapporterar till SDF. Övriga instruktörer bör ha genomgått lägst B-ungdom. Målvaktsträning bör ledas av utbildad Mv-instruktör, lägst Mv B-diplom. Samtliga instruktörer deltar i SvFF/SDF:s årliga fortbildning för skolinstruktörer.

Studieplanen för LIU finns på Fotbollsportalen

SvFF och distrikten har utsett de gymnasieskolor som får anordna Nationell idrottsutbildning – fotbollsgymnasium. Skolorna har även godkänts av Skolverket.

Antagningen sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida). Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-fotbollsgymnasium.

För mer information om hur ansökning och antagning sker vid respektive skola, kontakta det aktuella gymnasiet (lista hittar du längre ner på denna sida).

Ansökning för hösten 2021

Ansökan för fotboll- och futsalgymnasier är öppen nu. Nedan hittar du länken till årets ansökan samt information om hur du registrerar dig och lämnar din ansökan.

För mer information om antagning och antagningsrutiner för NIU, samt hur ansökning och antagning till ordinarie gymnasieprogram går till vid respektive gymnasieskola, kontakta det berörda NIU-fotbollsgymnasiet.

Glöm inte att lämna din vanliga ansökan till gymnasieskolan hos din skolas studie- och yrkesvägledare.

Certifierade NIU-fotbollsgymnasier läsåret 2020/21

Informationen kommer att uppdateras när det blivit klart vilka gymnasier som fått klartecken för NIU futsal (prel. start HT 2021).

Futsal växer så det knakar, i Sverige och internationellt. Cirka 700 föreningar bedriver futsalverksamhet runt om i landet. Det ökade intresset gör att efterfrågan blir större, något vi behöver möta för att ge våra unga futsalspelare möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

För att nå internationella framgångar i framtiden krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga futsalspelare. Gymnasier med nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) ska vara en sådan utvecklingsmiljö, där elitsatsande futsalungdomar ges möjlighet att ta tillvara sin idrottsförmåga och med bra förutsättningar att kombinera studier och futsal.

Ambitionen är att de första gymnasierna med NIU futsal ska komma igång hösten 2021, och att du kan söka redan under denna höst (2020 - se ansökan nedan) för ht-21.

SvFF har utsett de gymnasieskolor som får anordna Nationell idrottsutbildning – futsalgymnasium. Skolorna har även godkänts av Skolverket.

Antagningen sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida). Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-futsalgymnasium.

För mer information om hur ansökning och antagning sker vid respektive skola, kontakta det aktuella gymnasiet (lista hittar du längre ner på denna sida).

Ansökan sker en gång per år. 

Ansökning för hösten 2021

Ansökan för fotboll- och futsalgymnasier är öppen nu. Nedan hittar du länken till årets ansökan samt information om hur du registrerar dig och lämnar din ansökan.

Vår ambition är att starta sex futsalgymnasier HT 2021 men då det finns en viss osäkerhet kring antalet futsalgymnasier i framtiden kommer vi att ta ett definitivt beslut om antalet skolor som startar senast 15 oktober 2020. Av den anledningen står det ”Beslut senast 15/10-20” efter några skolor. Om det blir ett beslut om start, kommer även ansökningssidan att öppnas för respektive skola.

Du behöver inte heller lämna in din ansökan före 1 december, så det finns gott om tid att ansöka efter att beslutet är taget.

De nationella futsalgymnasierna

  • Göteborg - Katrinelundsgymnasiet och Bernadottesgymnasiet, Göteborg, Niclas Karlén - Beslut senast 15/10 -20
  • Skåne - Malmö Idrottsgymnasium, Barbro Sandor - Beslut senast 15/10 -20
  • Stockholm - Tibble gymnasium,Täby, Jonas Andersson - Start ht-21
  • Uppland - Celciusskolan, Uppsala, Conny Sveijer - Beslut senast 15/10 -20
  • Västergötland - Sven Eriksongymnasiet, Borås, Tobias EdenvikBeslut senast 15/10 -20
  • Örebro län - Virginska gymnasiet/Idrottsgymnasiet, Örebro, Björn Cervin - Start ht-21

Här hittar du kontaktpersoner för skolansvariga i respektive fotbollsdistrikt.

Kontakt skolfotboll och -futsal