Fotboll och futsal i grundskolan

Fotbollsverksamhet i skolan finns i många kommuner där eleverna får möjlighet att under skoldagen utöva sin favoritidrott.

Läs mer om vår nya satsning Skolbollen nedan, och ta del av informationen om fotbollsprofil i årskurs 7-9.

SvFF och dess distriktsförbund ger intyg för grundskolor som erbjuder fotbollsprofil och uppfyller SvFF:s kriterier för fotbollsprofilen. Avsikten med intyget är att säkra kvaliteten på de grundskolor som erbjuder profilämnet fotboll. Intyget omprövas inför varje nytt läsår.

Kriterier för intyget

Studieplan

Skolan ska presentera en studieplan med teori och praktik för distriktsförbundet. SvFF:s studieplan “Certifierad grundskola - Fotboll” är SvFF:s rekommendation men skolan kan också presentera en egen studieplan som ska vara en utveckling av SvFF:s studieplan.

Träning

Profilämnet fotboll omfattar minst två lektionspass (teori eller praktik) á 60 min/vecka under hela läsåret.

Lärare/instruktör

Den ansvariga läraren/instruktören planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s Tränarutbildning B Ungdom. Läraren/instruktören ska på anmodan av SvFF/SDF delta på årlig fortbildning.

Samverkan

För att erbjuda eleverna en optimal utvecklingsmiljö ansvarar skolan för samverkan med de lokala föreningar som eleverna representerar.

Intyget omprövas inför varje nytt läsår. Ansökan om förnyat intyg kan göras via formuläret (länk nedan). Ansökan går till valt distriktsförbund.

Här hittar du kontaktpersoner för skolansvariga i respektive fotbollsdistrikt.

Kontakt skolfotboll och -futsal