Varför fotboll i skolan?

Skolbollen är ett program för rörelseglädje i skolan där fotboll används som ett verktyg. Programmet är framtaget av Svenska Fotbollförbundet. Det är en del av Riksidrottsförbundets projekt ”Rörelsesatsning i skolan” och genomförs i samverkan med Skolidrottsförbundet.

Skolbollen ger eleverna möjlighet att uppleva rörelse som något positivt, utvecklas socialt och våga utmana sig själva. På sikt är syftet att eleverna ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

Det här är Skolbollen

Aktivera din skola!

BAKGRUND

Detta har hänt

Barn behöver mer fysiska aktiviteter. Svenska Fotbollsförbundet välkomnar alla Sveriges skolor till aktivitetsprogrammet Skolbollen.

En studie från Centrum för idrottsforskning (2017) visade att endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna nådde upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag. För att komma tillrätta med detta samhällsproblem krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

Läs mer:

I regeringens satsning Samling för daglig rörelse var Riksidrottsförbundets uppdrag att genomföra en nationell kraftsamling, med start 2018, för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen. Rörelsesatsningen i skolan är en satsning för att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Under samma tidsperiod har UEFA en pågående satsning som heter Football in schools och som bland annat syftar till att främja av fotboll som ett socialt och pedagogiskt verktyg och göra fotbollsaktiviteter till en integrerad del av barns träning. UEFA finansierar därmed olika initiativ som görs av medlemsländer.

Läs mer:

Bevisade effekter av mer rörelse i skolor: 

  • Ökad trivsel 
  • Inkludering 
  • Stärkt självförtroende
  • Bättre koncentrationsförmåga
  • Ökad inlärningsförmåga 
  • Ökad vakenhet 
  • Leder till förbättrade skolresultat

Läs mer:

SYFTE

Därför fotboll i skolan

Vi vill bidra till mer fysiska aktiviteter och rörelseglädje för våra barn och ungdomar. Vi ser fotboll som ett utmärkt verktyg.

Vi ser fotboll och futsal som ett utmärkt alternativ för att öka den fysiska aktiviteten hos barn i skolan, samtidigt som de lär sig om vikten av inkludering, laganda och mångfald. Fair Play och allas lika värde är grundbultar inom fotbollens värld.

Fotboll är en lagsport som är enkel att utöva och kännedomen är stor och utbredd i alla delar av samhället. Fotboll är inte lika påverkad av socioekonomiska faktorer som många andra sporter - alla kan vara med!

Mer rörelse i form av fotbollsaktiviteter kan bidra till en positiv utveckling av hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.

MÅL

Det här vill vi ska hända

Sveriges skolbarn ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

Vi vill tillsammans med skolan förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolvardagen. I samverkan med skolan utveckla det som redan görs och hitta hållbara lösningar så att skolan ska kunna driva arbetet vidare själva.

Vi vill att barnen ska få positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och våga utmana sig själva. Med målet att barnen mår bättre, lyckas bättre i skolan och lever aktivare liv.

På sikt hoppas vi också kunna stärka samarbetet mellan skolan och föreningslivet i syfte att få fler barn som börjar och fortsätter idrotta i en fotbollsförening, eller annan idrottsklubb.

Skolbollen stöttas av vår kompis Swedbank