Kom igång direkt!

På Fotbollsportalen har vi samlat alla lekar och övningar som finns inom Skolbollen, men redan här kan du komma igång med några övningar vi valt ut som är bra att börja med.

Totalt har vi tagit fram ca 100 lekar med boll som du som lärare eller fritidspersonal kan använda dig av för att aktivera och få barnen i rörelse och samtidigt skapa en trivsam och inkluderande miljö.

Raster och fritidsverksamhet

Rasterna och fritidsverksamheten är en naturlig del av skoldagen där elever har stora möjligheter att röra på sig mer och utveckla rörelseglädje.

Dessa övningar hittar du även i vår folder: Lekar med boll.

Förberedelse

 • Material: En boll.
 • Förberedelsetid: En minut för att avgränsa ytan.
 • Lämplig yta: En målad ruta på cirka 3 x 3 meter som styckas upp i fyra lika stora mindre rutor (kvadrater).

Genomförande

 • För detta bollspel behövs minst fyra deltagare.
 • Varje deltagare står i var sin liten ruta. Rutorna kallas 1, 2, 3 och 4. När bollen har studsat i den egna rutan en gång ska spelaren med ett eller två tillslag få bollen att studsa i en motspelares ruta.
 • Spelet sätts i gång genom att spelaren i ruta 4 spelar bollen till spelaren i ruta 2 med händerna.
 • Om bollen studsar två gånger i den egna rutan eller om spelaren placerar bollen i sin egen ruta eller utanför den stora rutan är hen ute och en ny spelare kommer in. Den nya spelaren kliver alltid in i ruta 1, och de kvarvarande spelarna byter ruta till ett högre nummer. Spelaren i ruta 2 går till ruta 3 och så vidare.
 • Deltagarna får inte lämna sin ruta för att gå in i andra spelares rutor, men de får röra sig fritt utanför den stora rutan.

Variation

 • Anpassa reglerna efter deltagarnas erfarenhet. Yngre elever kan börja spela med händerna medan äldre enbart använder fötterna.

Tips

 • Måla många rutor för att minimera väntetiderna.

Förberedelse

 • Material: Bollar och sex koner.
 • Förberedelsetid: 1–2 minuter för att avgränsa ytan.
 • Lämplig yta: Cirka 10 x 20 meter.

Genomförande

 • Aktiviteten genomförs med max 4 mot 4 spelare.
 • Spelarna ska passa så många bollar som möjligt från egen linje till motståndarnas område.
 • Spelarna får hämta bollar som ligger i eget område, men de måste sparka bollarna från egen linje över till motståndarnas område.
 • Det lag har vunnit som har minst antal bollar kvar i eget område när du blåser av övningen.

Variation

 • Anpassa avståndet efter hur skickliga deltagarna är.
 • Låt spelarna använda händer i stället för fötter.

Tips

 • Använd två av konerna för att avgränsa respektive lags område.
 • Det är bäst att använda sex fotbollar, men det fungerar även med färre.

Förberedelse

 • Material: Två fotbollar, eventuellt koner.
 • Förberedelsetid: En minut.
 • Lämplig yta: Anpassa ytan efter antalet deltagare.

Genomförande

 • Dela in deltagarna i två lag.
 • Deltagarna ställer sig på armlängds avstånd inom respektive lag.
 • Den som står sist i laget springer i sicksack med bollen mellan kamraterna och ställer sig först i kön. Då startar nästa och så vidare.
 • Laget är klart när alla i laget har tagit sig från position A (sist) till B (först).

Variation

 • Låt deltagarna springa utan boll.
 • Låt deltagarna springa med boll och välja om de använder fötterna eller händerna.

Tips

 • Låt deltagarna springa mellan koner i stället för mellan andra deltagare. De ska springa/driva bollen fram och tillbaka.

Idrottslektioner

Lekar, övningar och spel från fotbollen som du kan använda under idrottslektioner, men även under raster
och fritidsverksamhet, som uppfyller flera av målen från läroplanen när det gäller allsidig rörelseförmåga.

Förberedelse

 • Material: Bollar, koner, västar.
 • Lämplig yta: Cirka 12 x 7 meter.

Genomförande

 • Cirka 6 deltagare.
 • Två lag där det ena laget ska hämta bollar som ligger bakom en linje.
 • Deltagarna har en väst som svans och har till uppgift att behålla svansen.
 • Det andra laget ska försöka kulla det första laget genom att ta deras svansar.
 • Elever som blir av med sin svans går utfallsgång tillbaka till linjen och får sedan göra ett nytt försök.
 • Det gäller att hämta så många bollar som möjligt på en och en halv minut.

Variation

 • Medlemmarna i det ena laget ska ta sig över mittzonen utan att bli av med sin svans. På vägen tillbaka ska de driva. Det jagande laget ska då ta bollen och driva tillbaka bakom linjen. Det är tillåtet att ta tillbaka bollen innan den har drivits över linjen. Den som blir av med sin svans eller boll hoppar på ett ben tillbaka innan hen försöker igen.

Förberedelse

 • Material: Bollar, koner i två färger.
 • Lämplig yta: Cirka 15 x 12 meter.

Genomförande

 • 10–12 deltagare (jämt antal).
 • Deltagarna står två och två mitt emot varandra. Bakom den ena finns en gul kon och bakom den andra finns en blå.
 • När du säger ”gul” gäller det för den som är närmast den gula konan att springa förbi konan innan den andra deltagaren hinner nudda hen på ryggen.

Variation

 • Byt håll. När du säger ”gul” ska den blå spelaren springa till sin kona.
 • Med boll. Deltagarna har var sin boll mellan benen. Den som ska till sin kona måste ta med sig bollen och driva förbi konan. Den som jagar springer utan boll.

Förberedelse

 • Material: Cirka 6 elever, västar.
 • Lämplig yta: 10–12 x 7 meter.

Genomförande

 • Deltagare: Cirka sex deltagare
 • Deltagarna har en väst som svans och har till uppgift att behålla svansen. En deltagare har till uppgift att ta de andra elevernas västar.
 • Den som blir av med sin väst blir jagare. Fortsätt tills alla blivit av med sin svans.

Variation

 • - Deltagarna har var sin boll, och uppgiften är nu att behålla bollen i ytan. En person har som uppgift att ta de andras bollar och driva dem ut från ytan. Den som tappar sin boll kan ta tillbaka den innan den har drivits ut från ytan.

Inspiration och lektion

Med en brain break, en paus för hjärnan, ger du eleverna en kort paus från det vanliga skolarbetet, oftast i kombination med en pulshöjande aktivitet.

Lär dig mer på Fotbollsportalen

Pedagogisk utbildning ger de absolut bästa förutsättningarna för att kunna stimulera barn till fysiska aktiviteter och rörelseglädje. Med Skolbollen vill Svenska Fotbollförbundet stärka den kunskapen och erbjuda flera metoder, verktyg och aktiviteter som du som arbetar i skolan och på fritidshem kan använda.

Vi kommer, inom kort , att öppna utbildningen för Skolbollen på Fotbollsportalen.

Att vara en bra kompis är viktigt i fotboll och i alla andra idrotter – och naturligtvis även i skolan. Om alla försöker hjälpa varandra och vara snälla mot varandra skapas ett positivt klimat. Att hjälpa någon annan kan innebära att ge tips och råd eller att lyssna när någon tycker det är svårt.
Att vara en bra kompis kan också innebära att visa omtanke, att berömma någon när hen gjort något bra, att peppa någon som gjort ett misstag och visa att man ser och hör sin kompis.

När du loggat in får du ta del av alla våra aktiviteter, lekar och inspiration som finns på Skolbollen.

Det finns ett stort intresse för, och många organisationer som jobbar med, att fler barn ska röra på sig och ha ett aktivt och friskt liv. Här nedan hittar du information och länkar till några av dem.

Enligt läroplanen (Lgr11) ska varje elev få inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-, och kulturliv. Om skolan och föreningarna i närområdet tillsammans tillhandahåller material och andra förutsättningar kan en idrottskultur skapas på skolan där många idrotter och aktiviteter får utrymme. En sådan idrottskultur kan ge eleverna många timmars extra fysisk aktivitet per vecka i samband med skoldagen, inklusive raster och fritidsverksamhet.

När du loggat in får du ta del av alla våra aktiviteter, lekar och inspiration som finns på Skolbollen.

Skolbollen stöttas av vår kompis Swedbank