Träning och hälsa

Inom alla idrotter kan skador uppstå. Då finns det hjälp att få både i form av försäkring och rådgivning. Många skador kan även förebyggas - till exempel med hjälp av programmet knäkontroll. För idrottens skull och för varje individs skull är det nolltolerans mot all form av doping.