Så tränar du barn med NPF-diagnoser

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Barn och ungdomar med NPF har bland annat svårt med uppmärksamhet och impulskontroll. Så hur ska man som tränare agera när man har hand om barn och ungdomar med NPF? Här är några råd från Eric Donell, vice ordförande i Riksförbundet Attention.

NPF

I begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, ingår flera olika diagnoser. De vanligaste är: adhd, autism, tourettes och språkstörning. Personer med NPF har ofta svårigheter med:

 • Reglering av uppmärksamhet
 • Impulskontroll och aktivitetsnivå
 • Samspelet med andra människor
 • Inlärning och minne
 • Att uttrycka sig i tal och skrift
 • Motoriken

Vill du veta mer om NPF?

Attention och RF-SISU har tagit fram material för idrotten

Vid träning

 1. Använda enkla övningar.
 2. Använd få instruktioner inför en övning. Ibland kan det vara bra att använda rit-tavla för att visa övningar
 3. När du har gett instruktioner: Fråga barn i behov av tydlighet om de vet vad de ska göra.
 4. Var tydlig med hur lång tid en övning ska ta.
 5. Undvik övningar som ger kö och lång väntan.
 6. Om det känns rätt: addera ytterligare instruktioner stegvis när väl övningen är i gång.
 7. Ge beröm och bekräfta barnets betydelse.

Med föräldrar

 1. Involvera gärna barnets föräldrar i träningen. Ta hjälp av dem på punkter där det behövs.
 2. Ha en gemensam plan för hur ni ska göra om barnet blir arg, frustrerad eller trött.
 3. Berätta för föräldrarna vad som fungerat bra på träningen.
 4. Låt barnet få höra att du ger beröm till föräldrarna.
 5. Var tydlig med information (tal och skrift) till föräldrar inför säsongsstart. De gäller träningstider, matcher, cuper, läger och sociala aktiviteter.

Fyra frågor om NPF

Ska alla i laget känna till om spelare har NPF-diagnos?

– Det kan vara värdefullt för tränaren att känna till om någon har en NPF-diagnos, hur den yttrar sig och hur man som ledare bäst hanterar den. Men det är förstås upp till spelaren och hens föräldrar att besluta om hela laget ska veta om diagnosen, säger Eric Donell, vice ordförande i riksförbundet Attention.

Många med NPF har även trotsproblematik, hur yttrar sig det?

– Trots är ofta det som ställer till det för personer som har adhd. Ordet trots låter som att man gör något med vett och vilja, men det beror på en nedsatt förmåga till självstyrning. Förenklat kan man säga att det är en oförmåga att göra som auktoriteter säger.

– Och det kan vara utmanande, men trotset är oftast riktat mot föräldrarna. Men det är förstås bra för tränaren att känna till vad som triggar igång spelarens trots.

Kan NPF vara en fördel i idrott?

– Absolut. Allt fler kända idrottare vittnar om att NPF är en framgångsfaktor. Inte minst i högintensiva sporter eller där man har nytta av förmågan att kunna hyperfokusera. Många med NPF har också en förmåga att läsa av spelet på ett annat sätt. De är också ofta modiga och vågar ta risker, exempelvis göra den där cykelsparken i ett oväntat läge.

Vad är hyperfokus?

– Den där uppmärksamhetsbristen som kan finnas i andra lägen, blir lite tvärtom när man hyperfokuserar. Man får totalt fokus och då kan man bli riktigt vass på det man gör.

Lyssna på podden om NPF inom fotbollen