Uppdaterat digitalt verktyg för föreningar

Vi har nu lanserat ett nytt uppdaterat självskattningsverktyg för föreningar. Verktyget är till för att skicka ut digitala enkäter till föreningens medlemmar för att få in deras åsikter om den verksamhet som bedrivs.

Anledningen till nylanseringen är att det tidigare verktyget inte riktigt fungerade och därför har vi nu tagit fram en ny lösning med en annan leverantör.

I det uppdaterade verktyget har vi gjort en del förändringar och bland annat finns följande nyheter:  

  • Möjlighet till flera användare i varje förening
  • Förenklad import av respondenternas e-postadresser
  • Jämföra föreningens resultat mot övriga föreningar i landet 
  • Tydligare illustration av "vet ej" och kommentarer
Exempel på hur resultat från en ledarenkät kan presenteras i översiktsvyn

Det är dessutom helt kostnadsfritt för föreningarna att använda verktyget för att skicka ut enkäter! 

Vill er förening också ha tillgång?
Kontakta ert lokala fotbollsdistrikt!

Klicka här för att läsa mer om självskattningsverktyget