Hofors AIF blir Gästriklands första diplomerade förening

Hofors AIF har de senaste åren genomfört en imponerande utvecklingsprocess till att vara den förening de är idag. Under onsdagskvällen berättade de om sin resa under en träff på kansliet i Hofors. Kvällen avslutades med diplomering och Hofors AIF blev därmed Sveriges tionde diplomerade förening!

I samband med föreningens årsmöte 2017 var föreningen nära att läggas ner då det fanns splittringar mellan de olika sektionerna. Det var under detta möte som Johanna Grönlund, föreningens nuvarande ordförande, räckte upp handen och ställde upp som förtroendevald. Tillsammans med flertalet nya styrelseledamöter började upprustningen av den något fallerade föreningen, där fotboll och friidrott var de idrotter som fortsatt skulle bedrivas under Hofors AIF (HAIF). 

Föreningen var en av de första i distriktet att gå in i Diplomerad förening. I inledningen av kvällen visade Johanna en film från 2019 där hon visionerar om föreningens utvecklingsprocess. Det var också då som föreningen skickade ut självskattningsenkäterna till ledare och vårdnadshavare/spelare. 

Redan tidigt insåg föreningen att man hade ett rejält utvecklingsarbete framför sig. En del av arbetet var att ta fram och implementera många av grundstenarna i föreningen där de bland annat såg över stadgar samt skapade en vision, värdegrund och verksamhetsidé:

Vision
Hofors AIF – Mer än en idrottsförening!

Värdegrund

  • Hjärta - ett HAIF-hjärta symboliseras av stolthet för föreningen,
    gemenskap och en ömsesidig respekt för varandra.
  • Ansvar - vi tar ett gemensamt ansvar för att skapa en miljö
    där vi gör varandra bättre och vill varandra väl.
  • Inspiration - vi vill inspirera till träning och utveckling som skapar trygga individer både på och utanför idrottsarenan.
  • Framtid - genom delaktighet och engagemang skapar vi en hållbar framtid både sportsligt och ekonomiskt.

Verksamhetsidé
Hofors AIF ska erbjuda en bredd av aktiviteter för alla invånarna i Hofors kommun oavsett förutsättningar. Vi verkar för att ge alla möjlighet till en meningsfull fritid. 

Föreningsdialogen

Under onsdagskvällen genomfördes den så kallade Föreningsdialogen, vilket är sista steget i diplomeringsprocessen. Utöver SvFF var även representanter från distriktet på plats. Urban Ivarsson, diplomerare på Gestriklands Fotbollförbund (GFF) och Olof Hansson, idrottskonsulent på RF-SISU har stöttat och följt föreningens utvecklingsresa på nära håll. Även GFF:s styrelse var representerad genom Annette Gustafsson som även är ordförande i distriktets föreningsutvecklingskommitté. 

Kvällen inleddes med en dragning av ordförande Johanna innan deltagarna fick presentera sig. På plats från föreningen fanns både ledare, föräldrar och en av seniorspelarna som även är föreningsdomare. Efter en kort beskrivning av Diplomerad förening som koncept fortsatte kvällen med samtal kring föreningens resultat från självskattningen som diskussionsunderlag.

Föreningen har tagit stora utvecklingssteg framåt de senaste åren. Bland annat har föreningen tagit fram en spelarutbildningsplan, med hjälp av Urban Ivarsson på Gestriklands FF, där de fortsatt arbetar med implementeringen. David, tränare för herrlaget, är idag ansvarig för tränar- och spelarutbildning och kommer nu att vara en av distriktets Fotbollsutvecklare IF, en ny nationell roll som växt fram i svensk fotbolls utredning Spelarutbildning 2.0.

Föreningen har också sett över hur de kommunicerar internt och externt. En del har varit att ta fram ett nyhetsbrev som skickas ut varje månad till medlemmarna och som också går att hitta på hemsidan. Distriktet vittnar om att detta nyhetsbrev har inspirerat andra föreningar att göra liknande kommunikationsinsatser. HAIF har helt enkelt agerat gott exempel!

Från vänster: Annika Johansson (kassör), Johanna Grönlund (ordförande), Linda Höglin (ledamot) och Anna Malmén (SvFF)

På årsmötet 2017 var det få som trodde att föreningen skulle överleva sin 100-årsdag 2024. Idag mår föreningen bättre än på länge och nu är det många som istället vill tro på ett ordentligt jubileumsfirande. 

Stort grattis Hofors AIF!

Om föreningen

Hofors AIF grundades 1924 och är Gästriklands västligaste fotbollsförening med ca 250 aktiva och 30 ledare. Säsongen 2022 har föreningen fotbollsverksamhet för flickor, pojkar och herrar samt ett parafotbollslag som kallas Stålkompisarna. De erbjuder även Fredagsbollen, en öppen verksamhet på fredagskvällar för att erbjuda barn och ungdomar en samlingsplats och fysisk aktivitet. Utöver fotboll erbjuder föreningen även friidrott. 

HAIF:s barn- och ungdomsverksamhet grundas helt utifrån SvFF:s riktlinjer över hur barn- och ungdomsfotbollen skall bedrivas, ”Fotbollens Spela, lek och lär”. Verksamhet bygger helt på ett barnrättsperspektiv, vilket innebär att barn- och ungdomars bästa alltid sätts i första rum och utgångspunkten är individens rättigheter och lika värde där lagets prestation alltid är viktigare än enskilda matchresultat.

I HAIF får alla barn och unga vara med oavsett kön, religion, förutsättningar och ambitionsnivå. En verksamhet för så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra miljö som möjligt!