Fokus på matchmiljön i tränarutbildningen

SvFF fokuserar mer på matchmiljö i den nya tränarutbildningen. Ramin Kiani, tränarutbildare på SvFF, menar att det behövs, och ger ett kraftfullt råd till barn och ungdomstränare.
– Sluta ha elitfotboll som referens.

Bildtext: En genrebild.

Ramins 3 tips för en bra matchmiljö

  1. Avdramatisera att det är en match mellan två opponenter. Ta hand om motståndarna när de kommer. Hälsa de välkomna, även publiken. Samla alla och presentera platsen de kommit till. Berätta om fik och visa vänlighet och att ni finns till hands.
  2. Tala gärna om för alla om det finns en policy för matchmiljön. Påtala vikten av att alla bidrar till en trivsam miljö. Introducera domaren och be om stöttning till hen.
  3. Överreagera inte och håll inne med känslor om det sker något på planen som domaren kanske missar. Börjar du som ledare att spela över riskerar du att spä på ett dåligt klimat och gör domarens situation osäker. Zooma ut!

Varför är matchmiljön så viktig för barns förhållande till fotboll/idrott?

– Matchen är ett tillfälle där det är inte bara handlar om att tävla, utan om att utbilda spelarna. Själva matchen är redan tillräckligt stressande med hög anspänning för spelarna. Därför behöver vi runt omkring, tränare, åskådare och andra ledare skapa en trygg miljö som inte ökar den negativa stressen.

Hur fokuserar SvFF på matchmiljön i den nya tränarutbildningen?

– Delen om matchmiljö ökar i såväl detalj som omfattning. Tränarna får fler hemuppgifter som är kopplade till matchen. De får reflektera, planera och genomföra matcher som de därefter återkopplar och diskuterar med kurskollegorna. Mycket handlar om att få ledarna att reflektera över matchklimatet och det egna ledarskapet.  Exempelvis att titta på hur de själva beter sig under matchens gång.

Varför har det blivit extra fokus på den biten just nu?

– Orsakerna är flera. Införandet av nya spelformer påverkar, det finns rekommendationer för varje spelform utifrån barnens perspektiv. Vi vill knyta an det till i tränarutbildningen. Tränarutbildningen har designats så att alla beroende på vilken spelform man är i, ska diskutera den egna spelformen.

– Sedan bidrar självklart lagstiftningen med barnkonventionen, att vi alla förstår avsikterna i lagen. Där blir matchmiljön ett tillfälle, men även träningarna.

Vilket svar vill både du som tränare och förälder att barnen ska ge?

Hur kan ledare bidra till en bättre matchmiljö?

– Genom att inte ha elitfotboll som referens. De ska förstå att det är barnen och deras upplevelse som är i centrum. Fråga gärna spelarna hur de vill att matchmiljön ska vara och hur du som ledare kan hjälpa till att skapa den. Barnen har ofta bra tips.

Under pandemin var det många domare och spelare som tyckte att matchklimatet blev lugnare. Din kommentar till det?

– Jag tycker att det är alarmerande att det behövs en pandemi för att matchklimatet ska bli trivsamt. Det är en erinran till oss alla att vi behöver skärpa oss och se till att alla trivs.

Kan vi dra nytta av den publikfria tid som nu varit, kan man till och med se pandemin som en gamechanger?

– Jag tror att den debatt som fanns redan innan pandemin, om att skapa trygga matchmiljöer, den debatten måste vi ta upp igen. Vi behöver påminna oss om vikten av att trygga matchmiljön. Fråga dig själv vad du kan göra för att barnen ska uppleva matchen som ett trevligt tillfälle?

Hur ska man hantera en förälder som står och skriker under matchen?

– Ge en påminnelse om att det är barn- och ungdomsfotboll. Uppmana vederbörande att skärpa sig. Funkar inte det så tycker jag att personen ska avvisas från matchen.

Vem bär det yttersta ansvaret för matchmiljön? 

– Alla som är där. Mamma, kompisar, kusinen... inte bara domare, ledare och spelare. Det jag säger kan dra ner stämningen. En tumme upp kan höja den. Om jag skriker på domaren, kan det bidra till en jobbig situation. Alla har ett ansvar.

Lyssna på podden med Ramin Kiani