Beslut ska underlätta för unga från Ukraina

SvFF:s tävlingskommitté (TK) har idag fattat beslut som ska underlätta för barn och ungdomar som flytt från Ukraina att kunna spela fotboll i Sverige. FIFA har lättat på reglerna för registrering och SvFF har beslutat att amatörövergångarna från Ukraina ska vara utan kostnad 2022.

Normalt kräver en internationell övergång relativt omfattande dokumentation. För underåriga från Ukraina förenklas dock övergången med de tillfälliga reglerna. Det räcker att styrka att spelaren kommer från Ukraina (med exempelvis passkopia) samt att spelaren fått flyktingstatus eller uppehållstillstånd i Sverige.

Om spelaren inte har varit registrerad i Ukraina eller inte spelat organiserad fotboll de senaste 30-månaderna ska en nyregistrering göras där föreningen intygar att uppgifterna stämmer.

Om spelaren tidigare har spelat fotboll i Ukraina ska en internationell övergång genomföras. SvFF har beslutat att amatörövergångar för personer som kommer från Ukraina kommer att vara avgiftsfria 2022. Är spelaren minderårig krävs dokument som styrker att spelaren kommer från Ukraina.

Vid både nyregistrering och övergång ska nedanstående blankett fyllas i (fotboll eller futsal):

Eventuella professionella övergångar hanteras på samma sätt som tidigare.

SvFF:s övergångsavdelning

Telefontider: Måndag-fredag 9.00-11.00 och 13.00-15.00.