Tummen upp från SvFF för 68 NIU-gymnasier

Den 18 januari tillstyrkte SvFF:s förbundsstyrelse ett förslag på att ge 67 gymnasier rätt att bedriva NIU-fotbollsgymnasium samt ett (1) för NIU-futsalgymnasium under perioden 2023-2026.

Bilden: Lektion på Malmö Idrottsgymnasium, ett av de certifierade NIU fotbollsgymnasierna i år.

Skolorna hade möjlighet att ansöka fram till den 1 november i höstas och totalt inkom 70 ansökningar för fotbolls- och tre för futsalgymnasier.

En arbetsgrupp tog fram ett förslag om tillstyrkan utifrån SvFF:s kriterier för NIU och förbundsstyrelsen godkände detta förslag den 18 januari.

Nu ankommer det på respektive skola att söka tillstånd av Skolverket eller Skolinspektionen för att kunna starta verkamhet med ämnet specialidrott till höstterminen 2023.

När SvFF fått bekräftelse från Skolverket/Skolinspektionen om vilka skolor som beviljats tillståndet kommer vi att publicera namnen på skolorna här på hemsidan.