Reviderat standardspelaravtal

Just nu pågår en översyn av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) standardspelaravtal, som är obligatoriskt för alla professionella spelare*. Det uppdaterade avtalet kommer att börja tillämpas från den 1:a december 2021.

Den uppdaterade versionen kommer endast hanteras i digital form i Fogis och det kommer alltså inte finnas några fysiska pappersavtal att beställa från SvFF.

Det är dock viktigt att påpeka att de avtal som för närvarande löper inte påverkas av det nya standardspelaravtalet, utan endast när ett nytt avtal ska skrivas (t.ex. vid en förlängning av ett avtal eller vid ett nytt avtalsförhållande) kommer det nya standardspelaravtalet att användas. Avtal som ingås före den 1:a december 2021, men där avtalstiden inte börjat löpa ännu, kommer inte heller att påverkas.

SvFF återkommer med vidare information hur de nuvarande fysiska avtalen, som finns hos distriktsförbunden/föreningarna, kommer att hanteras.

*Professionell spelare är spelare som under ett kalenderår får en skattepliktig ersättning om minst 10 000 kr.