Nya rutiner vid övergångar från 1 december

Från och med 1 december införs nya rutiner vid nationella professionella spelarövergångar. De nya stegen medför att alla nationella övergångar med ekonomiska transaktioner ska rapporteras till FIFA. Rapporteringen görs automatiskt då det svenska systemet integrerats mot FIFA:s. Bestämmelserna är lika i samtliga fotbollsnationer och ett av syftena är att underlätta hanteringen av utbildnings- och solidaritetsersättningar till spelarnas internationella ursprungsklubbar.

När systemet är fullt genomfört kommer FIFA att hantera utbetalning av utbildningsbidrag och solidaritetsersättningar vid internationella övergångar. Det gäller vid professionella övergångar mellan två nationsförbund men även till utländsk förening vid nationella övergångar om spelaren, vid 12-23 års ålder, varit registrerad i ett annat nationsförbund.

Svenska fotbollsföreningar hanterar sina spelarövergångar i det nationella fotbollsadministrativa systemet Fogis. I Fogis registrerar föreningen övergångssumma och laddar upp de dokument som krävs. En manual över hur detta sker har tagits fram (se länk längst ner i artikeln).

Observera att internationella övergångar även fortsättningsvis också måste registreras i FIFA TMS.*

Förändringen som nu genomförs kan ses som steg 2 i arbetet med att skapa ett gemensamt internationellt system för spelarregistrering och övergångar. I det första skedet har redan alla världens föreningar och spelare fått internationella id:n.

*läs mer om FIFA TMS på vår Frågor och svar-sida under rubriken "Vad är FIFA TMS?"