Justering av registreringsperioden för professionella futsalspelare

Registreringsperioden för professionella spelare i futsal säsongen 2021/2022 justeras från perioden 1 januari—15 januari 2022 till perioden 7 december—21 december 2021.

I samband med att 16:e januari-regeln justerades till 1:a januari-regeln i tävlingsbestämmelserna för futsal säsongen 2021/2022 uppmärksammades inte att en motsvarande datumjustering borde fastställts avseende den andra registreringsperioden för professionella spelare och registreringsperioderna från föregående säsonger låg därför kvar. Detta innebär att registreringsperioden för professionella spelare under vinterhalvåret (1 januari t.o.m. 15 januari) infaller efter det att 1 januariregeln slår till.

Med andra ord kan en förening inte göra en övergång på en professionell spelare förrän tidigast den 1 januari 2022. Om anmälan eller ansökan kommer in den 1 januari eller senare får dock spelaren inte representera den nya föreningen under förevarande säsong. Detta var givetvis inte tanken när justeringen av 16 januari-regeln gjordes och Svenska Fotbollförbundets styrelse, som förbundets högsta beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat eller Representantskapet sammanträder, har därför beslutat om en justering för innevarande säsong måste göras.

Detta innebär att registreringsperioden för professionella spelare i futsal säsongen 2021/2022 justeras från perioden 1 januari—15 januari 2022 till perioden 7 december—21 december 2021. En förening som vill registrera en professionell spelare måste alltså ha lagt in övergången och betalat den i Fogis senast den 21 december 2021 för att spelaren ska kunna spela under innevarande säsong.