Inför Representantskapet fredag 26 november

Fredag eftermiddag hålls SvFF:s Representantskapsmöte där tävlingsregler, representationsbestämmelser och andra tävlingsrelaterade frågor behandlas. Bland frågor som finns på årets agenda kan nämnas förslag om justering av regelverket kring ackumulering av varningar, ytterligare förändringar i damseriepyramiden och tillägg i elitlicensreglementena.

Bilden: Regelverket kring ackumulation av varningar är en av frågorna som behandlas under årets Representantskap.

Ackumulation av varningar

Förbundsstyrelsen föreslår att reglerna om ackumulation av varningar (som i korthet innebär att tre varningar i olika matcher ingåendes i samma tävling leder till en matchs avstängning) i 5 kap. 6 § TB justeras på så sätt att det ges möjlighet till ett ”frikort” för spelare som efter första men innan tredje varningen underlåter att dra på sig en varning under tio matcher i rad.

Justeringen syftar till att minska risken för att spelare som endast ådragit sig ett fåtal varningar under ett betydande antal matcher blir avstängda i avgörande matcher under slutskedet av en tävling. Därtill syftar justeringen till att minska risken för att spelare mot slutet av en tävling tar en taktisk tredje varning för att bli avstängd i ”rätt” match.

Damseriepyramiden

Sedan tidigare är det klart att OBOS Damallsvenskan utökas till 14 lag säsongen 2022 och säsongen 2021 har varit ett övergångsår där tre lag flyttas upp från Elitettan och fler lag än vanligt kvalar sig upp till Elitettan från division 1.
I det förslag som nu är på bordet föreslås division 1 damer till säsongen 2023 bestå av tre serier med 14 lag och att säsongen 2022 blir ett övergångsår för när det gäller upp- och nedflyttning av lag till division 1. Förändringen innebär bland annat att serieseger i division 1 ger direkt avancemang till Elitettan utan kvalspel.

Ändringar i Elitlicensreglementena

Förbundsstyrelsen föreslår vissa justeringar i befintliga Elitlicensreglementen, bland annat att elitlicens framöver inte ska beviljas om föreningens bedömning om de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift är orealistisk (jfr. nuvarande kriterium ”uppenbart orealistisk”).
Licensnämnden ska vid nekad licens motivera varför det bedöms orealistiskt att berörd klubb har ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift.

Vidare föreslås ett nytt A-kriterium för samtliga berörda serienivåer som innebär att spelare och ledare årligen ska genomgå av SvFF anvisad utbildning/information för att förebygga matchfixning.
Därtill föreslås vissa justeringar gällande OBOS Damallsvenskan, däribland krav på ett ha minst ett ungdomslag, krav på säkerhetspersonal samt krav på medicinsk undersökning av spelare.

Se hela föredragningslistan till Representantskap nedan.