Inbjudan till Tränarutbildning Fotbollsanalys

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) bjuder in till Tränarutbildning Fotbollsanalys. Kursen består av fem moduler med hemuppgifter inför och mellan modulerna.
Utbildningen genomförs under perioden januari till oktober 2022 både digitalt och på nedan angivna platser. Sista ansökningsdag är 15 december 2021.

Om utbildningen

I dagens fotboll finns ett ökat behov av utbildade specialister inom fotbollsanalys i organisationen och tränarteamet. Detta för att optimera arbetssättet inom området kring arbetscykeln runt match, men även ur ett utvecklingsperspektiv både kollektivt och individuellt.

Utbildningen vänder sig till tränare/analytiker med ett intresse för fotbollsanalys och har som mål att förse deltagarna med teoretisk och praktisk kunskap för att möjliggöra integrering av och höja nivån på matchanalys i fotbollen på professionell, semiprofessionell och akademinivå.

Under utbildningen behandlas fotbollsanalys ur ett helhetsperspektiv med rollen som analytiker i ett ledarteam, arbetscykeln runt match, insamling och presentation av data, mätpunkter med mera.  Det sker både genom hemarbete, reflektioner, föreläsningar, gruppdiskussioner och genom praktiskt analytiskt arbete.

Under utbildningen kommer tränarutbildare från SvFF tillsammans med praktiker från våra landslag, vår elit/klubblags fotboll samt utländska klubbar att delta.

Behörighet

Formell behörighet för att bli antagen kräver UEFA B-diplom eller en dokumenterad erfarenhet av arbete med analys på professionell nivå.

Utbildningsavgift

Kursavgift 38 000 kr, faktureras deltagaren om inte annat anges i anmälan.

Anmälan är bindande. Inkluderar kurskostnader och logi i dubbelrum med helpension vid samtliga kurstillfällen på plats.  Resor och extra övernattningar till kursmodulerna bekostas av kursdeltagaren själv.

Vid avbokning 14 dagar eller senare innan kursstart debiteras 60% av kursavgiften.

Utbildningsform

Utbildningen genomförs genom moduler med både möten i traditionell utbildningsmiljö och genom digitala möten via Microsoft Teams.  En del av utbildningen sker mellan modulerna genom uppgifter i hemmiljön.

  • Modul 1: 28 januari 2022 (Microsoft Teams)
  • Modul 2: 7-10 februari 2022 (Bosön)
  • Modul 3: 26-27 april 2022 (Microsoft Teams)
  • Modul 4:  3-8 juli 2022 (Halmstad)
  • Modul 4: 18-20 oktober 2022 (Bosön)

Utbildningens genomförande kräver 100% närvaro vid samtliga tillfällen.

Ansökan och sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 15 december 2021. Antagning sker senast den 31 december 2021.

Med vänlig hälsning,

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Utbildnings- och utvecklingsavdelningen