Inbjudan till SvFF:s tränarutbildning UEFA A 2022

SvFF:s Utbildningsavdelning inbjuder härmed till tränarutbildning UEFA A. Kursen består av åtta utbildningstillfällen med sammanlagt 18 utbildningsdagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbeviset ”UEFA A Diploma”.

Kursen består av fem moduler om vardera tre dagar samt tre mikromoduler à en dag, totalt 18 dagar. Inför och mellan de fem modulerna genomför kursdeltagaren arbetsuppgifter i hemmiljö. De tre mikromodulerna genomförs i klubbmiljö hos dig och två andra kursdeltagare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är tränare på en hög seniornivå (div 3 herr och div 2 dam och uppåt) eller som arbetar inom en elitklubb som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna (16-19 år).

Kursavgift

Kursavgiften är 48 000 kronor och inkluderar kurskostnader och logi i dubbelrum med helpension vid samtliga fem kurstillfällen på Bosön. Resor och extra övernattningar till kursmodulerna samt mikromodulerna bekostas av kursdeltagaren själv.

Halva avgiften ska betalas innan första kursdelen startar. Resterande belopp faktureras inför start av kursdel 4.

Vid återbud, senare än 17/1 2022 tas en kostnad ut på 60% av kursavgiften (faktiska kostnader).

Kursmaterial

Ett omfattande digitalt material utgör kurslitteraturen tillsammans med e-learninguppgifter.

Antagningskriterier

Formell behörighet
Innehav av UEFA B-diplom samt ingår i ovan beskriven målgrupp.

Kursdatum på Bosön

  • Del 1 – 1-3/2
  • Del 2 – 15-17/3
  • Del 3 – 26-28/4
  • Del 4 – 13-15/9
  • Del 5 – 25-27/10

Ansökan/sista anmälningsdag

I ansökan ska du bifoga ett intyg. Du ska bifoga ett intyg från den förening som du ska vara aktiv i. Föreningen ska genom intyget bekräfta vilken roll du kommer vara verksam i samt hur länge du kommer vara verksam i den rollen.

Alla ansökningar ska vara SvFF tillhanda senast den 6 december 2021.

Antagningsbesked skickas ut senast i slutet av vecka 50.

Kontakt

Frågor besvaras via e-post till Frida Wesström Skalleberg.

Med vänlig hälsning,

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Utbildning och Utvecklingsavdelningen