Inbjudan till Målvaktstränarutbildning UEFA Mv A 2022

Svenska Fotbollförbundet inbjuder till Tränarutbildning UEFA Målvakt A, januari-november 2022. Antalet platser är begränsat till 16 och ansökan ska göras senast 15 november.

Målgrupp

Kursen riktar sig till särskilda målgrupper av målvaktstränare som arbetar med inriktning mot elitträning för målvakter på såväl senior som äldre ungdomsnivå – Allsvenskan, Superettan, OBOS Damallsvenskan och Elitettan.

Syfte

Kursens syfte är att erbjuda en högt specialiserad utbildning för målvaktstränare. Fördjupade kunskaper om spelets helhet, där målvakten är en naturlig del av lagets spelsystem, och hur målvaktsträningen kan integreras med den ordinarie spelträningen är centrala inslag i kursen. Utbildningen gör också kursdeltagarna medvetna om hur samarbetet inom tränarteamet kan struktureras så att teammedlemmarnas samverkan kan stärka lagets arbetssätt.

Behörighet

För behörighet krävs att båda nedanstående kriterier är uppfyllda.

 • UEFA B
 • UEFA Mv B (tidigare namn var Målvaktstränarutbildning A Nationell).

Att ta i beaktande vid antagning:

 • Erfarenhet och meriter som målvaktstränare på elitnivå.
 • Spelarmeriter som målvakt på elitnivå.

Antalet platser är begränsat till 16.

Kursens genomförande

Kursen omfattar tre kursmoduler à tre dagar med en arbetsgång som varvas med föreläsningar, filmer, webbinarier, gruppdiskussioner och praktiska övningar på fotbollsplanen. Varje moment ska här spegla arbetet som målvaktstränare på elitnivå.

Mellan de tre kursmodulerna genomför deltagarna fyra så kallade föreningsbaserade mikrogruppsmoduler à en dag. Varje deltagare i respektive mikrogrupp är under en dag ”värd” och ska då redogöra för hur han eller hon arbetar med lärande i realistiska situationer i den egna föreningen; bland annat genomföra ett träningspass som baseras på någon form av analys. Övriga kursdeltagare i mikrogruppen och en handledare är diskussionspartners och opponenter.

Deltagarna ska mellan kursmodulerna arbeta med hemuppgifter som förstärker det som behandlats under föregående modul eller som ger förförståelse inför kommande modul.

Deltagarna ska också skriva en loggbok som en sammanfattning av utbildningsåret och göra en individuell fördjupningsuppgift i ett valfritt målvaktsämne.

Utbildningen avslutas med tre dagars redovisning och bedömning.

Kursen omfattar 16 dagar, exklusive föreningsarbete under webbperioderna (hemuppgifter, loggbok och individuell fördjupningsuppgift), och fördelas enligt nedan:

 • Kursmoduler, 9 dagar
 • Mikrogruppsmoduler, 4 dagar
 • Redovisningsmoduler, 3 dagar
 • Arbetserfarenhet i föreningsmiljö, cirka 8 dagar
 • Totalt, 24 dagar

Huvudsakligt innehåll

Kursen behandlar bland annat nedan angivna rubriker/underrubriker. Genom att bland annat problematisera dessa rubriker/underrubriker får deltagaren en fördjupad kunskap inom området.

Utveckling av spelet
Målvaktens roll i spelets skeden. Analys av målvaktsspelet. Taktisk och matchförberedande träning. Trender i målvaktsspelet.

Ledarskap
Lärandemetoder och bestående inlärning. Beteendeanalytiskt ledarskap. Målvaktsspelets psykologi. Stresshantering. Att arbeta i team.

Målvaktsfys
Målvaktens förberedelseträning. Explosiva målvaktsaktioner. Återhämtning mellan explosiva målvaktsaktioner. Målvaktsstyrka.

Organisation och planering
Säsongsplanering. Periodisering. Veckoplanering mellan två matcher.

Teknologi och lärande
Teknologiska hjälpmedel för kommunikation mellan målvakter och målvaktstränare. Hjälpmedel för analys av målvaktsaktioner. Analysverktyg för matchanalyser.

Individuell fördjupnngsuppgift
Valfritt aktuellt ämne kring målvaktsspelet.

Studieplan UEFA Mv A

bild

STUDIEPLAN 2022

 • Kursmodul 1, 24-26 januari (datum kan bli justerat)
 • Mikrogruppsmodul 1, mars, en dag (datum efter överenskommelse)
 • Mikrogruppsmodul 2, april, en dag (datum efter överenskommelse)
 • Kursmodul 2, 16-18 maj (datum kan bli justerat)
 • Mikrogruppsmodul 3, juli, en dag (datum efter överenskommelse)
 • Mikrogruppsmodul 4, augusti, en dag (datum efter överenskommelse)
 • Kursmodul 3, 12-14 september (datum kan bli justerat)
 • Redovisningsmodul (individuell), oktober, en dag (datum efter överenskommelse)
 • Redovisningsmodul (kollektiv), 21-22 november (datum kan bli justerad)

Tränarutbildare

Kursmodulerna leds av tränarutbildare från Svenska Fotbollförbundet inom områdena:

 • Spelet
 • Målvaktsspel
 • Fotbollsfys
 • Ledarskap

Till mikrogruppsmodulerna utser Svenska Fotbollförbundet handledare som har adekvat utbildning och erfarenhet som både tränarutbildare och målvaktstränare på elitnivå.

Kursavgift

Kursavgiften är 50 000 kronor. I avgiften ingår kost och logi (dubbelrum) samt kurslitteratur. Resor och extra övernattningar bekostas av kursdeltagaren själv. Halva avgiften ska betalas innan den första kursmodulen. Resterande belopp faktureras inför start av kursmodul 3. Vid återbud, senare än två veckor före kursstart, tas en kostnad ut på 60 procent av hela kursavgiften.

Ansökan och antagning

Sista ansökningsdag är onsdagen den 15 november 2021. Samtliga behöriga sökanden kommer att meritvärderas. Ansvariga för uttagningen är Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning.
Antagningsbesked lämnas senast den 1 december 2021.

Kontakt