Inbjudan till licensfortbildning UEFA B 2021

SvFF:s Utbildnings- och utvecklingsavdelning inbjuder härmed till licensfortbildning för UEFA B. Deltagare som fullgör fortbildningen erhåller 3 års förlängd giltighetstid på tränarlicensen. Sista anmälningsdag är den 15 november.

Årets licensfortbildning har formen av ett digitalt utbildningspaket. Licensfortbildningen uppgår till 16 timmars effektiv tid, och skall fullgöras senast den 19 december 2021.

Målgrupp

Licensfortbildningen riktar sig till alla tränare med UEFA B-diplom som önskar förnya sin licens.

Utbildningsavgift

Kursavgift 2 000 kr, faktureras deltagaren om inte annat anges i anmälan. Anmälan är bindande.

Utbildningsform

Vi erbjuder en digital fortbildning som deltagaren genomför i ett digitalt klassrum på Fotbollsportalen. Efter anmälan och erlagd utbildningsavgift kommer varje deltagare registreras och placeras i ett digitalt klassrum.

Utbildningen delas in i tre moduler (spelet, fotbollsfys, fotbollspsykologi), som innefattar föreläsningar och efterföljande frågor. Efter att deltagaren gått igenom föreläsningarna och svarat på frågor i det digitala klassrummet fås ett godkännande och ny licens erhålles.

Licensfortbildningen kommer starta i digitala klassrum den 19 november 2021.
Du har sen möjlighet att fram till den 19 december 2021 genomföra utbildningen i det tempo du själv önskar.

Anmälan och sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 15 november 2021.
Frågor besvaras via e-post till licensfortbildning@svenskfotboll.se.

Med vänlig hälsning,

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Utbildnings- och utvecklingsavdelningen