100 föreningar utvecklas med hjälp av Diplomerad förening

Att bli en diplomerad förening handlar inte om att få ett diplom - utan att utveckla föreningen både på och utanför planen. Just nu har fler än 100 föreningar igång sina utvecklingsprocesser.

Svensk fotboll har under flera år arbetat med målbilder för vad som finns i en bra fotbollsförening för barn och ungdomar. 2019 lanserades Diplomerad förening, ett verktyg för alla föreningar där de kan arbeta med sitt processarbete, från den lilla breddföreningen till elitföreningen. 

Som en del av Diplomerad förening bjuds föreningarna in i ett processtöd där de, tillsammans med distriktets diplomerare, arbetar igenom kriterierna. Det viktigaste är att föreningar gräver där de står och blir lite bättre utifrån sina egna förutsättning. I Lotorps IF, den senaste föreningen som nådde hela vägen till diplomering, berättar de att "vi tror också att det som inte är under utveckling by default är under avveckling, vilket gör att det är livsavgörande för oss att fortsätta utvecklas." 

Illustration över hela processen i Diplomerad förening.

Många av de föreningar som idag är inne i processen har tidigare arbetat med sin föreningsutveckling på andra sätt. Idag utvecklar de istället sin förening under konceptet Diplomerad förening, i nära samarbete med sitt fotbollsdistrikt och RF-SISU.

Processtödet fungerar interaktivt på så vis att föreningen laddar upp kriterier som distriktet sedan godkänner alternativt avslår och ber om komplettering. Där finns även en möjlighet att kommunicera både internt inom föreningen och med de personer i distriktet som är kopplade till processen. Tack vare detta blir processen transparent och inga underlag fastnar i enskilda personers datorer eller mailinkorgar. 

Processtödet är det bästa föreningsutvecklingsverktyget jag någonsin använt.
Stefan, IFK Norrköping ungdom  

Diplomerad förening betonar att det är utvecklingen som är i fokus och inte själva diplomeringen i sig. Snart är fotbollssäsongen 2021 slut och det finns nu alla möjligheter för våra fotbollsföreningar att påbörja sitt utvecklingsarbete.

Tillsammans gör vi svensk fotboll bättre!