Automower® för fotbollsföreningar - läs om lösningsförslag och kostnadsberäkning för mer hållbara fotbollsplaner

Husqvarna AB, det ledande företaget inom produkter för grönyteskötsel i trädgård, park och skog, är officiell anläggningspartner till svensk fotboll. Fina anläggningar är viktigt för att svensk fotboll ska kunna bedriva sin verksamhet ute i landet och Husqvarna har tekniken och kompetensen för att hjälpa både föreningar och fotbollsplaner att växa.

Partnerskapet innebär att Husqvarna i nära samarbete med SvFFs anläggningskonsulenter når ut till fotbollsklubbar med information, kunskap och framtidens lösningar för att sköta klubbarnas grönytor. Genom samarbetet får Svensk Fotboll, distriktsförbunden och föreningarna runt om i landet ta del av Husqvarnas senaste teknik och innovation på ett helt unikt sätt.

Ett partnerskap som helt enkelt känns som klippt och skuret för alla parter.

Med över 330 år av innovation i bagaget kan Husqvarna leverera skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet, så att du kan få jobbet gjort på ett effektivt sätt.

Fotbollsplaner används vanligtvis mycket, vilket kan göra det svårt att tillgodose gräsets behov av gödning och bevattning. Dessutom är det ofta både dyrt och tidskrävande. Genom att använda Automower® kan du minska kostnaderna samtidigt som du förbättrar den allmänna kvaliteten på gräsmattan och grästätheten. Resultatet blir planer som du kan vara stolt över, som ger spelarna den bästa möjliga förutsättningen att finslipa sina färdigheter.

CEORA™ - förändrar spelplanen för professionell skötsel av gräsytor

CEORA™ är en revolutionerande ny autonom lösning för stora gräsytor. Det är en kostnadseffektiv och hållbar lösning med utmärkt prestanda och tillförlitlighet. Den enorma områdeskapaciteten innebär att robotgräsklipparen CEORA™ är en fantastisk nyhet för alla fotbollsföreningar. Den är utrustad med Husqvarna EPOS™, vilket gör den optimal för användning på fotbollsplaner.

Husqvarna EPOS™ - virtuella gränser, oändliga möjligheter

Husqvarna EPOS™ (Exact Positioning Operating System) är en innovativ satellitbaserad teknik som möjliggör virtuella gränser. Tekniken erbjuder nya nivåer av flexibilitet och smidig installation på öppna ytor utomhus. Det faktum att inga fysiska begränsningskablar krävs innebär att luftning, vertikalskärning och gräsreparation kan utföras utan problem.

Automower® Club Solution – använd flera robotgräsklippare tillsammans

Fram till nu har du varit tvungen att dela upp större gräsytor i olika installationer och bara använda en enda Automower® för varje område. Tack vare Automower® Club Solution kan du använda flera robotgräsklippare inom samma område. Du kan klippa planerna snabbare -  vilket gör dem mer tillgängliga för träningar och matcher.

Formulär - intresseanmälan

Vi är intresserad av att få mer information från Husqvarna.

Våra kontaktuppgifter: