IFK Norrköping är Diplomerad Förening

IFK Norrköping har numera blivit Diplomerad Förening av Svenska Fotbollförbundet efter att förankrat och utvecklat sin ungdomsföreningsverksamhet utifrån ett barn och ungdomsperspektiv. Att som elitförening ta sig an Diplomerad Förening sänder viktiga signaler om att vara en del av fotbollsfamiljen och hänga med i samhällsutvecklingen.

Östergötlands Fotbollförbund blev 2018 pilotdistrikt för SvFF:s nya föreningsutvecklingssatsning Diplomerad Förening. IFK fick frågan att vara en av fem pilotföreningar och tackade ja.

- Att vi gick med i Diplomerad Förening var utifrån en nyfikenhet på vilken nytta det skulle ge oss som förening. Vi såg ett värde i att genom enkätverktyget få ta tempen på hur vi ligger till i vår verksamhet för barn och ungdomar. Vi kan ha en uppfattning om hur vi upplevs sen är det en annan hur det ser ut i verkligheten, säger Tonna Martinsson, ansvarig för barn och ungdomsverksamheten hos IFK Norrköping och tillägger:

- Dessutom när Kjella, vår kontaktperson från RF-SISU kommer brukar det vara bra grejer med genomtänkt upplägg.

Vi kan ha en uppfattning om hur vi upplevs sen är det en annan hur det ser ut i verkligheten

Förberedelser gav hög svarsfrekvens

För att underlätta för föreningar har Diplomerad Förening en tydlig struktur och process som börjar med en nulägesanalys utifrån ett enkätverktyg. Resultat från enkätundersökningar gav IFK Norrköping ett mycket förankrat nuläge bland ledare och spelare.

-Vi såg till att förbereda enkätundersökningen väl innan vi tryckte på knappen. Ledare och spelare genomförde enkäterna i samband med ledarmöten och träningar. Vi hade en makalös hög svarsfrekvens på 100 procent på ledarenkäten och 97 procent på spelarenkäten, vilket måste vara lite av ett rekord, säger Stefan Johnsson, ungdomskoordinator i åldrarna P5-P9.

Ökad insikt påvisade nyttan

Nästa steg var att inleda en utvecklingsprocess med stöd av det digitala processverktyget.

- Vi hade kanske tänkt att stanna där vid enkäterna, men när vi fick en inblick i processtödet och målområdena samt det stöd som RF-SISU kunde ge kring föreningsutveckling så valde vi att fortsätta. Ju mer vi arbetade vidare desto mer såg vi nyttan av arbetet med Diplomerad Förening, förklarar Stefan.

Ju mer vi arbetade vidare desto mer såg vi nyttan av arbetet med Diplomerad Förening

En projektgrupp bestående av projektledarna Daniel Lindahl och Stefan Johnsson samt Magnus Elving och Johan Lundin, tillsattes som analyserade enkätsvaren och upprättade en handlingsplan utifrån målbilderna i Diplomerad förening. Arbetet har pågått aktivt under cirka två år. Torsdagen den 26 aug kunde representanter för föreningen motta diplomet vid en ceremoni med Svenska Fotbollförbundet på plats.

- Det bevisar än en gång vilket föredöme IFK är som vill vara i framkant när det gäller att bygga sin verksamhet utifrån våra idrottsliga värdegrunder som barnkonventionen, RF:s idéprogram ’idrotten vill’ och fotbollens spela lek och lär. Därmed skapas en trygg och säker miljö för barn & ungdomar som får lära sig fotboll och där IFK strävar efter att göra varandra bättre, säger Kjella Storm, Idrottskonsulent på RF-SISU och förbundsdiplomerare hos Östergötlands Fotbollförbund.

Fortsatt utvecklingsarbete

Under resans gång har även andra anställda och ledare från verksamheten varit inblandade i arbetet och deltagit i utbildningsinsatser både lokalt och nationellt.

- För oss är det viktigt att aldrig slå oss till ro och tycka att allt är bra, eller ok. Det går alltid att skruva på det lite till, utvecklas mer, ta nästa steg. Så nästa steg är att göra enkäten igen och fortsätta utvecklingsresan. Vi vill att alla får en chans att tycka till och vara en del av det som driver utvecklingen framåt, säger Stefan och pekar på en konkret förbättring.

- Tack vare Diplomerad förening så har vi ändrat struktur på hemsidan så att den ”matchar” målbilderna. Det gör att det är lättare att hitta rätt information och vi är tydligare vad vi står för.

Elitklubb sänder viktiga signaler om barnfotboll

Några kanske höjer på ögonen varför en elitförening som även arbetar med Svensk elitfotbolls elitcertifiering tar sig an Diplomerad Förening. För Östergötlands Fotbollförbund är IFK:s engagemang värdefullt och sänder viktiga signaler till andra föreningar.

- Det är väldigt kul att just IFK Norrköping har gått hela vägen till diplomering eftersom det sänder signaler till alla elitföreningar i Sverige med barn & ungdomsverksamhet. Om man jobbar med Diplomerad förening så kommer föreningsutveckling och fotbollsutveckling i ett helhetsperspektiv och i detaljerna, förklarar Kjella.

Jobbar man med Diplomerad Förening så kommer föreningsutveckling och fotbollsutveckling i ett helhetsperspektiv och i detaljerna

Tonna ser ett stort värde av att IFK Norrköping som elitförening är aktiva för att vara en del av samhället och fotbollsfamiljen.

-Att vi som en elitförening är en del av Diplomerad Förening tror jag ger positiva signaler utåt mot olika aktörer som kommun, sponsorer, samarbetsföreningar och även våra olika förbund (RIF, SvFF, ÖFF, SEF) samt skolor. Det visar att vi tar barn och ungdomsfotbollen på allvar utifrån flera perspektiv: Barnkonventionen, Idrotten vill, Spela lek och lär och självklart vad IFK Norrköping vill inom våra mål och riktlinjer. Vi visar på att allt hänger ihop i en helhet.

Tredje Diplomerade föreningen i Östergötland

IFK Norrköping gör nu Lindö FF och IFK Wreta Kloster sällskap som den tredje Diplomerade Föreningen i Östergötland. Det gör länet till ett av de ledande i Sverige inom Diplomerad Förening tack vare ett upplägg som fungerar för stora och mindre föreningar, elit och breddföreningar. 


FAKTA: IFK NORRKÖPING

Bildad:
1897
Arena/anläggning: Platinumcars Arena samt ungdomsverksamhet på Himmelstalund
Meriter: 13 SM-guld och 6 cup-guld.
Verksamhet: en femstjärnig fotbollsakademi, damverksamhet, och en växande ungdomsverksamhet med cirka 500 aktiva barn och ungdomar.

 

FAKTA – DIPLOMERAD FÖRENING

Vad

  • Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling.
  • Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening.
  • Målområdena är: 1) ”Inriktning och ledning” 2) Ledarförsörjning 3) Spelarutbildning 4) Ekonomisk styrning 5) Kommunikation och 6) Demokrati och delaktighet.

Varför

  • Svensk fotboll vill genom lanseringen av Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll.

Hur

  • Svenska Fotbollförbundet, fotbollsdistrikten och RF-SISU har till uppgift att stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete.

KONTAKT

Vill du som förening, fotbollsutvecklingsansvarig eller styrelse veta mer om Diplomerad Förening kontakta:

Kjella Storm
Idrottskonsulent RF-SISU och Förbundsdiplomerare på ÖFF

Mobil: 0705-088857,
Tel: 010-476  50 38
Mail: kjell.storm@rfsisu.se