Projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen förlängs

I samband med SvFF:s årsmöte i mars fick Förbundsstyrelsen uppdraget att senast den 15 september återkomma med besked om tidslinjen för den organisationsöversyn som sker inom ramen för projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen. Förbundsstyrelsen har nu vid möte den 30 juni beslutat att förlänga projektperioden fram till och med årsmötet 2023.

Organisationsöversynen är ett av de ämnen som kommer att avhandlas på SvFF:s ordförandekonferens i augusti och där utfallet av diskussionerna kommer att ge ytterligare vägledning till projektgruppen som leder utvecklingsarbetet framåt.

– Vi fick ett tydligt uppdrag av årsmötet och nu har vi fattat ett beslut som känns väldigt logiskt. Pandemin har hämmat den här processen och i en sån här viktig framtidsfråga för svensk fotboll är det oerhört viktigt att alla får komma till tals, att man får den tid man behöver för att göra sina överväganden och att vi i slutändan når så stor samsyn som det bara är möjligt kring de vägval som behöver göras för fotbollens bästa, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

– Det råder stor enighet kring bakgrund och syfte i det här arbetet, att vi behöver förbättra stödet till våra medlemsföreningar, men bland våra distriktsförbund finns det samtidigt också olika syn på vägen framåt. Jag ser med stor tillförsikt fram emot ordförandekonferensen och fortsatta diskussioner om hur vi tillsammans bäst använder de resurser vi har till förfogande i svensk fotboll och hur vi över tid kan omsätta det i så mycket utveckling som möjligt, säger projektgruppens ordförande Bert Andersson.

Läs mer på huvudsidan för projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen.