Hantering vid oro för barn och ungdomar i föreningen

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram ett flödesschema som ett hjälpmedel och stöttning för förening utifall det uppstår oro i föreningen kring ett barns eller en ungdoms trygg- och säkerhet.

Att arbeta igenom detta dokument som en del i det förebyggande arbetet kan skapa en större trygghet i att kunna hantera de ärenden som uppstår och säkerställa att det hanteras på ett snabbt och säkert sätt.

I det fall föreningen i övrigt vill jobba trygghetsskapande i föreningen rekommenderas att använda ”Trygga Fotbollsmiljöer”. Stöttning i ert arbete kan ni få via ert distriktsförbund eller aktuellt RF-SISU distrikt.