Tips för trygg och hållbar fotboll

Fotbollen är Sveriges största idrott. Det vi gör i våra föreningar har stor effekt, för samhället och för miljön. Under våren har SvFF därför tagit fram en rad skrifter för att hjälpa föreningarna att skapa en trygg och säker miljö, med det klimatsmarta och hållbara i fokus.

Hur löser ni era transporter i föreningen och hur ser trafiksäkerheten ut runt er anläggning?
Vad görs för att säkra trygga och säkra miljöer för ungdomarna i verksamheten?
Hur jobbar ni med inköp, återvinning, källsortering, energibesparing och att spara på vattnet? Kort sagt vad gör ni för att minska verksamhetens miljöavtryck?

Frågorna är många. Vi har skapat ett antal dokument med råd och tips som stöd och inspiration för arbetet i föreningen. Dokumenten hittar du i listan nedan.