Kvinnorna i Nässjö

Runt om i landet pågår satsningar för att få in fler kvinnor i fotbollen. Ofta går det trögt. Men i Nässjö, i norra Småland, har någonting hänt. I den lokala klubben Nässjö FF är sportchef och ordförande kvinnor och nästan alla ungdomslagen har minst en kvinnlig ledare.

Utbildningar för enbart kvinnor

Småland är ett av de distrikt som sedan en tid tillbaka riktar in sig på kurser och satsningar på enbart kvinnor. I Smålandsdistriktet startades i höstas en digital nätverksgrupp för kvinnliga styrelsemedlemmar. Där erbjuds deltagarna digitala föreläsningar, erfarenhetsutbyte och de senaste forskningsrönen. Dessutom erbjuds tränar- och domarutbildningar enbart för tjejer och kvinnor. Bland annat i samarbete med Futebol dá força.

Kvoterade utbildningar. Diskussionsforum utan män. Storsatsning på mammor att bli tränare för yngre lag. Idéerna och satsningar för att få in fler kvinnliga ledare i fotbollen är många. Och det gäller allt från knattefotboll till styrelserum.

Men där andra jobbar hårt för att nå framgång, så har Nässjö FF redan lyckats. Utan att ens ha en plan.

– Nä, vi har inte gjort någon speciell satsning. Jag tror att vi kvinnor måste kliva fram, säger Sussi Palmquist, chef för ungdomssektionen.

Hon får det att låta enkelt, men hennes egen historia är ett bra exempel. Hon hade ingen som helst fotbollserfarenhet när hon klev ut på konstgräset och blev tränare för 4-årige sonens knattelag.

– För små barn behövs inga särskilda fotbollskunskaper. Bara att finnas på plats, knyta skor, trösta och vara en del av ledargruppen. Kvinnor kan bidra med så mycket mer än man gör idag, säger Sussi Palmquist.

Rädsla ett hinder

När Sussi Palmquist och några andra kvinnor hade tagit steget ut på planen, så blev det lättare att rekrytera ytterligare kvinnor. De såg att det redan fanns andra som hade tagit steget, som hade vågat ta plats.  

Sussi Palmquist tror att rädsla är ett av de största hindren för många kvinnor. Rädsla för att inte kunna fotboll, att bli ifrågasatt och känna att man inte räcker till. Men det är kanske en onödig rädsla, menar hon.

– Inte en enda gång har jag blivit ifrågasatt som kvinna. Tvärtom är föreningen oerhört tacksam. Föräldrar och spelare har aldrig reagerat heller. Ingen av de killar som började som små när jag blev tränare har slutat i laget.

– Jag tror att det handlar mer om vilken person du är, säger Sussi Palmquist.

Nässjö FF

Bildades: 1985 och är idag en av Smålands största ungdomsföreningar.

Hemmaplan: Skogsvallen i Nässjö (1 konstgräsplan, 4 naturgräsplaner).

Antal spelare: 380 aktiva killar och 170 tjejer.

Antal ledare: 65 killar och 15 tjejer. Det finns en kvinnlig ledare i varje tjejlag och i ungefär en tredjedel av killagen.

Det har gått snart ett årtionde sedan Sussi Palmquist bestämde sig för att bli tränare. Sedan dess har hon hunnit driva knatteskolan i föreningen och är numera ansvarig för hela ungdomssektionen.

Under åren som har gått har även en kvinna, Hanna Almström, blivit ordförande och flera styrelseledmöter är kvinnor.

– Jag tror att det är jätteviktigt att några visar vägen, poängterar Sussi Palmquist igen.

Svårt att nå jämvikt

Sussi Palmquist tror även att det är viktigt är att få in kvinnorna tidigt, redan när barnen är på knattenivå.

– Kvinnorna måste in i fotbollslivet tillsammans med sina barn när de börjar spela. Här gäller det att vi avdramatisera det steget. Det är mycket viktigare att vara en bra förebild, vuxen och ta dig an barnen med entusiasm än att kunna fotboll.

Detta är en idé som börjar sprida sig i landet. Till exempel driver Stockholms Fotbollsförbund projektet "Mammor i knatteskolan" som har blivit väl emottaget. Bland annat i Värtans IK och Älvsjö AIK.

Trots alla satsningar såväl nationellt som regionalt tror dock Sussi Palmquist att en total jämvikt på ledarsidan är svår att uppnå. Inte minst så länge andelen pojkar och män är många fler bland spelarna.

–  Det är så pass mycket fler killar som spelar fotboll och det avspeglas ända upp på ledarsidan. Så länge det förhållandet finns är det svårt att få en jämställd fotboll, men vi kan absolut jämna ut siffrorna.

Lyssna på Sussi i podden