Grattis Lindö FF - nästa Diplomerade förening

Lindö FF är en av Östergötlands största föreningar som tidigt klev in i Diplomerad Förening. Det gjordes utifrån utmaningen att som modern förening hålla ihop helheten och ha en kvalitativ verksamhet för barn och ungdomar. Nu när föreningen har nått statusen Diplomerad Förening berättar nyckelpersoner om utvecklingsresan som fortsätter.

Lindö FF bildad 1972 i Norrköping har 900 medlemmar och driver sin verksamhet genom värdeorden: Glädje, Kamratskap, Engagemang och Respekt. Just det sista ordet Respekt har lagts till under processen med Diplomerad Förening. Engagemanget är stort hos över 700 spelare och ledare samt ett stort antal föräldrar, medlemmar och sponsorer.

- I Lindö FF vill bygga en bra verksamhet från grunden med en bra värdegrund och en tydlig inriktning, både för dagens och framtidens medlemmar. I det utvecklingsarbetet har Diplomerad Förening gett oss en bra struktur och inte minst gett möjligheter att fånga upp engagemanget inom föreningen, säger Rickard Andersson, ordförande i Lindö FF.

Vi har kunnat fånga upp engagemanget inom föreningen

ENKEL STRUKTUR FÖR FÖRENINGSUTVECKLING

Diplomerad Förening är en tydlig paketering av föreningsutveckling framtagen av Svenska Fotbollförbundet. ÖFF blev ett pilotdistrikt och har under åren tagit fram ett stödsystem tillsammans med RF-SISU Östergötland som ska underlätta föreningarnas utvecklingsresor.

- Lindö FF har gjort en imponerande föreningsutvecklingsresa de senaste åren. Föreningen bestämde sig för att stärka grundfilosofin och kvalitetssäkra föreningsmiljön så att den är trygg, säker och där barn och ungdomar kan få lära sig fotboll, säger Kjell Storm, Förbundsdiplomerare på ÖFF och föreningens idrottskonsulent på RF-SISU Östergötland.

- Att använda verktygslådan i Diplomerad förening i arbetet och få med sig ledare, spelare och föräldrar på resan har gjort att Lindö FF i dag står för en tydlig, strukturell och organiserad verksamhetsinriktning baserad på idrottens värderingar och fotbollens spela lek och lär, fortsätter Kjell och tillägger att en bra förening har blivit bättre och en bra förening har gått från nuläge till nyläge tack vare Diplomerad förening.

En bra förening har blivit bättre och gått från nuläge till nyläge tack vare Diplomerad Förening

ANSPASSAT TILL FÖRENINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Diplomerad Förening utgår från sex målområden och ett antal tillhörande kriterier. Nyckeln är att koppla det till föreningens nuläge och förutsättningar. En annan viktig nyckel är att hitta en organisation för utvecklingsarbetet som passar föreningen. Lindö FF valde att genomföra Diplomerad Förening i projektform där projektledaren fick en nyckelroll.

- Vi har genomfört detta i två etapper varav den senaste startade upp med en grovplanering för exakt ett år sedan. Under augusti 2020 har jag skriftligen bjudit in alla ledare att själva delta eller att nominera andra medlemmar. 24 personer anslöt som projektdeltagare, det visade sig bli en god blandning mellan ledare, kanslianställda, styrelserepresentanter, ledarcoacher, stödmedlemmar samt en förälder. Dessa har fått välja vilket eller vilka av de sex målområden som de önskade arbeta mer fördjupat med, säger Paula Casimiro, styrelseledamot i Lindö FF med ansvar för Barn och ungdom och projektledare för Diplomerad Förening.

Att vara fler deltagare i utvecklingsarbetet har gett fler perspektiv

TYDLIG GENOMFÖRANDE PLAN

Det har funnits en tydlig genomförandeplan kopplad till projektet med styrelse-kick off, uppstartsmöte, helgruppsmöten och möten i mindre grupper kopplat till respektive målområde samt löpande avstämningsmöten med diplomeraren. Diplomerad Förening har även varit en stående punkt på styrelsens dagordning för vikten av förankring.

- Projektet har också löpande och på olika sätt genomfört kommunikationsaktiviteter till olika målgrupper inom och utanför föreningen. Att vara flera deltagare i utvecklingsarbetet har bidragit med flera perspektiv och infallsvinklar till våra diskussioner där vi också genom vårt utvecklingsarbete skapat en större samsyn kring de aktuella områdena, fortsätter Paula.

BARN OCH UNGA I FOKUS

Grundsyftet med Diplomerad Förening är inte att checka av ett antal kriterier på vägen mot ett diplom utan att föreningen skapar en verksamhet med kvalitet utifrån ett barn och ungdomsperspektiv.

- Genom diplomeringen har vi kunnat genomlysa, identifiera förbättringsmöjligheter och kvalitetssäkra vår barn- och ungdomsverksamhet för att ännu bättre säkerställa en trygg och glädjefylld lärande- och utvecklingsmiljö i föreningens fotbollsutbildning. Detta inbegriper allt ifrån vår värdegrund och likabehandling och -bemötande, till vår organisation och våra arbetssätt, säger Ulf Andersson, styrelseledamot i Lindö FF med ansvar för Barn och ungdom.

Säkerställa en trygg, glädjefylld, lärande utvecklingsmiljö

ÖKAD ATTRAKTIONSKRAFT

Den 3 juni blev Lindö FF officiellt Diplomerad Förening och kunde genom en digital ceremoni med Svenska Fotbollförbundet motta diplomet, en fin skylt att sätta på klubbhuset och ett gäng kvalitetsbollar. Det som också kommer med Diplomerad Förening är en grund för fortsatt utvecklingsarbete samt uppmärksamhet och attraktionskraft.

- Vi ser genom Diplomerad Förening att möjligheter ges att vi kan blir tydligare mot våra medlemmar och våra övriga intressenter. Dessutom hoppas vi kunna attrahera nya medlemmar och sponsorer genom att visa upp en diplomerad verksamhet, avslutar Rickard Andersson.

BILDEN
Fr.v. projektledare Paula Casimiro, ordförande Rickard Andersson och Kjell Storm, diplomerare. Fotograf är Bertil Quarlzon

FAKTA

LINDÖ FF

Bildad 1972
Antalet medlemmar: 900
Antal lag: 24
Aktiva: 550 spelar och 17O ledare
Arena: Fastighetsteknik Arena (egen drift)

 

DIPLOMERAD FÖRENING

VAD

  • Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling.
  • Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening.
  • Målområdena är: 1) ”Inriktning och Ledning” 2) Ledarförsörjning 3) Spelarutbildning 4) Ekonomisk styrning 5) Kommunikation och 6) Demokrati och delaktighet.

VARFÖR

  • Svensk fotboll vill genom lanseringen av Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll.

HUR

  • Svenska Fotbollförbundet, fotbollsdistrikten och RF-SISU har till uppgift att stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete.

KONTAKT
Vill du som förening veta mer om Diplomerad Förening, kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU eller maila Förbundsiplomeraren Kjell Storm: 010-4765038 eller kjell.storm@rfsisu.se