Tränarutbildning UEFA B/A för före detta elitspelare

Svenska Fotbollförbundet bjuder in till tränarkursen UEFA B/A för före detta elitspelare (UEFA B/A Coaching course for long-serving professional players). Arbetsnamnet för kursen i svensk version är ”CBA Elit”.
Ansökan är öppen till och med 1 juni.

Målgrupp

Kursen vänder sig till före detta elitspelare på högsta nationella serienivå och innebär att kursdeltagaren erhåller diplomen SvFF Tränarutbildning C, UEFA B respektive UEFA A-licens i en och samma kurs. Kursen omfattar ca 230 timmar och är uppdelad i fem kursmoduler om vardera fyra dagar, samt tre stycken micromoduler om 1 dag.

Mellan kursmodulerna och micromodulerna genomförs webb-perioder med arbetsuppgifter som genomförs i kursdeltagarens klubbmiljö samt besök i två kursdeltagares miljö. Bland dessa uppgifter märks praktisk coaching, loggboksdokumentation av verksamhet, säsongsplanering, webbinar. Micromodulerna genomförs i kursdeltagarens hemmiljö Kursen genomförs under åtta månader och diplomering sker i mars 2022.

Behörighet

För behörighet krävs 7 års spel i den högsta divisionen på herr- respektive damsidan (eller motsvarande nivå utomlands). Dessutom krävs att deltagaren ingår i en ledarstab till ett 11-mannalag och kontinuerligt arbetar med coaching i träning och match. Alla arbetsuppgifter (webb-perioder) tillämpas i klubbmiljö på det egna laget.

Observera att det krävs fullständig närvaro vid samtliga kurstillfällen, vilket i praktiken innebär att det är svårt att fullfölja studieplanen för spelare som fortfarande är aktiva.

Studieplan

Studieplanen för CBA Elit 2021-22 ser ut som följer:

  • Modul 1: 6-9 september 2021
  • Modul 2: 11-14 oktober 201
  • Modul 3: 29 november-2 december 2021
  • Modul 4: 17-20 januari 2022
  • Modul 5: 8-11 mars 2022

Kursmodulerna genomförs på Bosöns Idrottscentrum, Lidingö, Stockholm.

Som nämnts ovan ges ingen ledighet för fotbollsrelaterade aktiviteter under kurstiden enligt UEFA Coaching Convention 2020. Detta är en regel som SvFF tillämpat under lång tid. Ogiltig frånvaro under kurstiden innebär att godkänt kursintyg och tränarlicens inte kan erhållas.

Kursavgift

Kursavgiften är 48 000 kronor. I avgiften ingår kost och logi (del i dubbelrum) samt kurslitteratur. Resor och extra övernattningar till kursmodulerna samt mikromodulerna bekostas av kursdeltagaren själv.

Halva avgiften faktureras innan första kursdelen startar. Resterande belopp faktureras inför start av kursdel 4.
Vid återbud, senare än två veckor före kursstart, tas en kostnad ut på 60% av kursavgiften (faktiska kostnader).

Ansökan och antagning

Ansökan görs i formulär här på webbplatsen. Sista ansökningsdag är 1 juni 2021.
Samtliga behöriga sökande kommer att meritvärderas. Ansvariga för antagningen är Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning.

Personuppgiftshantering

För att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, avseende din utbildning, samlar Svenska Fotbollförbundet in vissa av dina personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas bl.a. för att säkerställa din identitet samt för kommunikation om utbildningen till dig.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för din utbildning.

Kontaktpersoner, SvFF