10 000 färre matchspelare under pandemiåret 2020

Nästan 10 000 spelare, enbart på pojk- och herrsidan. Så många kan ha slutat att spela fotboll under den senaste säsongen under pandemin.
- På flicksidan ser vi inte den minskningen och vi vet i dagsläget inte varför det är så, säger Caroline Waldheim på SvFF.

Lyssna på podden om spelaravhopp

SvFF:s it-avdelning har tagit fram siffror från de senaste säsongernas domarrapporter. De visar på en stor nedgång i antalet unika spelare som har medverkat i minst en match under den undersökta perioden. 2019 var antalet 183 000 spelare (från 13 och uppåt). År 2020 dök antalet till 173 000 deltagare.

Det anmärkningsvärda är att det är män som står för i princip hela tappet.

– Att man inte har fått spela matcher har förmodligen varit en stor orsak. Vi ser att tappet är större i de äldre åldersgrupperna och en högst personlig reflektion är att matchmomentet kanske upplevs som viktigare bland männen, säger Caroline Waldheim, projektledare för samhällskontakter på SvFF.

Det bör betonas att statistiken inte ger en fullständig bild, då just många matcher ställdes in, men den är en indikation på en negativ utveckling för herrfotbollen.

Stora regionala skillnader

Det statligt finansierade lokala aktivitetsstödet för 2020 ger en mer positiv bild. Den visar att fotboll för yngre utövare mellan 7–25 år knappt har påverkats alls, utan ökade knappt med 0,5 procent. Det ska jämföras med innesporter som innebandy och handboll som minskade med dryga 20 procent vardera.

– För fotbollen är det självklart en fördel att vi kan vara utomhus och att våra föreningar varit duktiga på att ställa om sin verksamhet. Det finns exempel där föreningar erbjudit spelarna att komma och plugga utomhus vid klubbhuset, där de kunnat använda klubbens wifi, säger Caroline Waldheim.

Däremot är de regionala skillnaderna stora. I Dalarna pekar siffrorna uppåt medan delar av Småland har sett en minskning i aktivitetstimmar. I Kalmar minskade till exempel LOK-stödet för fotboll med 8,4 procent.

– När det gäller de regionala skillnaderna måste vi undersöka vidare. Har de gjort på ett annat sätt i Dalarna än i Kalmar, eller är det en slump? Det vet vi inte idag.

Bättre förberedda

Caroline Waldheim är övertygad om att fotbollen skulle klara av en fjärde, femte och sjätte våg eller för den delen en ny pandemi på ett smidigare sätt än man gjorde med Covid-19. Om en sådan kommer.

– Absolut. Det kommer att gå mycket snabbare att ställa om, exempelvis genom att träna på ett mer smittsäkert sätt. Vi har också ett annat förhållande till digitala verktyg, där vi kan mötas nu, menar hon.

Däremot är Caroline Waldheim osäker på vilka de långtgående konsekvenserna avhoppen ger.

– Visst finns det en oro, men samtidigt känner jag att idrotten och fotbollen har en så pass genuin plats i samhället att vi knappast riskerar att försvinna. Däremot kanske vissa årskullar drabbas så mycket att det får konsekvenser för folkhälsan i framtiden.

Fotnot: Statistiken för det statliga lokala aktivitetsstödet bygger på nya siffror från Riksidrottsförbundet, som SVT har tagit del av.

Fotbollsligan - nytt projekt av SvFF

Fotbollens struktur idag är problematisk då vi i tonåren får färre spelare, men den rekommenderade spelformen kräver fler spelare. Därför behöver vi hitta nya former för tävling där alla som vill kan vara med och spela fotboll oavsett nivå, ambition och antal spelare i truppen.

I Fotbollsligan ligger inte fokus på att vinna serien utan att tillsammans med vänner ha möjlighet att uppleva fotbollens gemenskap och glädje. En möjlighet för alla, oavsett var i landet spelaren bor, att kunna spela fotboll hela livet.

I Fotbollsligan är inte tanken att spela efter de traditionella spelformerna, inte heller i en traditionell serieuppbyggnad. I de här tävlingarna ställs inte samma krav på administration för föreningar och deltagare, utan fokus ligger på att det ska vara så enkelt och flexibelt som möjligt att kunna vara med.