Undersökning: UEFA forskar kring mental hälsa hos elittränare

UEFA gör i samverkan med en forskargrupp från Cardiff University en studie angående hur professionella tränare i Europa hanterar sitt uppdrag utifrån en mental och psykologisk synvinkel. Hur möter man utmaningarna i jobbet generellt? Hur man hanterar kraven, stressfaktorer och arbetsmiljön och ytterligare faktorer.

UEFA och forskargruppen är angelägna om ett starkt gensvar för att få ett trovärdigt resultat av projektet - som har namnet UEFA Mental Health Project -  och har bett varje nationsförbund inom UEFA att bidra till rekryteringen av deltagare. Undersökning riktar sig till heltidsanställda tränare på elitnivå som har tränarutbildning UEFA B, A eller Pro.