Investeringsfond anläggningar 2022

Under flera år har det varit möjligt att söka stöd till anläggningar via Anläggningsfonden, Energiinitiativet och Hat Trick-programmen. Nu inför SvFF en fond som heter Investeringsfond Anläggning, med första utdelning 2022.

Stöd kan sökas av föreningar, föreningsägda bolag och kommuner för följande anläggningsområden:

  • Ny och/eller ombyggnad av arena eller idrottsplats för fotboll.
  • Futsalhallar
  • Fotbollshallar
  • Nybyggnation av beachsoccerplaner

Projekten ska inte ha påbörjats innan ansökan har skickats in.

Läs mer om detaljerna kring ansökan till Investeringsfond anläggningar på våra anläggningssidor.