Inbjudan till tränarkurs UEFA Elite Youth A 2021

Svenska Fotbollförbundet inbjuder till tränarkurs UEFA Elite Youth A Diploma. Kursen vänder sig till tränare som är verksamma inom den elitförberedande spelarutbildningen, 16-19 år, samt skolinstruktörer inom NIU-verksamheten.
Ansökningstiden går ut den 12 maj.

Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbevis UEFA Elite Youth A Diploma.
Kursen består av tre moduler om vardera 4 + 4 och 2 dagar samt 3 stycken mikromoduler à 1 dag, totalt 13 dagar. Mellan de tre modulerna genomför kursdeltagaren arbetsuppgifter i hemmiljö. De två mikromodulerna genomförs i klubbmiljö hos dig och två andra kursdeltagare.

Kursdatum

SvFF genomför under 2021 en kurs vid följande datum, alla kurstillfällen är på Bosön Lidingö:

  • del 1: 30/8-2/9
  • del 2: 18-21/10
  • del 3: 6-7/12

Kursavgift

Avgiften är 28 000 kr och inkluderar logi i dubbelrum med helpension vid kurstillfällena. Hela kursavgiften ska vara betald senast vid kursstart. Vid återbud där ev. reserv inte hinner ersätta tas en kostnad ut på 60% av kursavgiften.

Resor och extra övernattningar till kursmodulerna samt mikromodulerna bekostas av kursdeltagaren själv.

Formell behörighet

Formell behörighet att ansöka har den som erhållit examensbevis UEFA Advanced Diploma, (UEFA A-diplom).

Ansökan/sista anmälningsdag

Ansökan görs i formulär här på svenskfotboll.se. Ansökningar ska vara SvFF tillhanda senast den 12 maj 2021.

Webbuppgifter och digitalt klassrum

Före första kursmodulen ska ett antal webbuppgifter utföras i det digitala klassrum som vi inbjuder till för dem som mottagit ett positivt antagningsbesked. Mellan kursmodul 1 och 2 och mellan kursmodul 2 och 3 ska också ett antal webbuppgifter genomföras.

Personuppgiftshantering

För att kunna hantera ansökningsprocessen samlar SvFF in och behandlar vissa av dina personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas vid ansökan till tränarutbildningen, under utbildningen samt efter utbildningen för att kunna följa upp dina behörigheter. Ändamålet med SvFF:s behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera tränarutbildningen.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras, eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.
Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för Tränarutbildningen.

Kontaktpersoner, SvFF