Vanligast att bli kränkt inom laget i sociala medier

I en undersökning från 2014 som Friends gjorde uppgav vad fjärde idrottsutövare mellan 9-15 år att de upplevt kränkningar. Och vanligast är att utsättas för ett verbalt påhopp av en lagkamrat.

Även om Friends undersökning har några år på nacken bekräftas bilden av de samarbeten stiftelsen löpande gör med enskilda föreningar.

- Vi ser i de enkäter vi gör med enskilda lag och trupper att de vanligast förekommande kräkningarna och verbala påhoppen kommer från lagkamrater, säger Maria Persson på Friends.