Träningspass i corona-tider

Det är många regler och riktlinjer att hålla koll på just nu, inte minst för fotbollstränare. För tränare som behöver förbereda pass där smittorisken minimeras så har Fotbollsportalen förslag och exempel på övningar som undviker kroppskontakt och närkamper.

Det är SvFF:s riksinstruktör Anders Bengtsson har skräddarsytt tre kompletta träningspass där närkontakt hålls på en minimal nivå, men som ändå ger spelarna hög intensitet och gott om utmaningar. De corona-anpassade övningarna publicerades i våras, och du hittar dom (och många andra övningar) på Fotbollsportalen.

I övrigt finns anledning att påminna om de viktigaste råden och riktlinjerna vad gäller träning: 

  • Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.
  • Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn med symtomfrihet innan återgång till fysisk aktivitet, i syfte att minimera smittrisk och minska risken för hjärtmuskelinflammation.
  • Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter, och undvik trängsel om ombyte sker tillsammans med andra.
  • Dela inte vattenflaskor, handdukar, kläder etc..
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien (tvätta händerna ofta och undvik att ta dig i ansiktet).
  • Se till att ha en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna.
  • Förening bör begränsa antalet personer i och kring träningen och även där undanbe sig publik, t.ex. föräldrar (se ovan om genomförande av matcharrangemang).

Uppdaterad information om samtliga råd och riktlinjer med anledning av covid-19 hittar du här.