Link

Ökad samverkan – aktuell status februari

Arbetet i projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen rullar på med diskussioner, detaljering och förankring av exemplet ”Större och starkare SDF” med sikte på sensommarens ordförandekonferens. Då ska ett mera detaljerat utkast diskuteras för att slutligen formas till ett färdigt förslag att ta ställning till vid förbundsmötet 2022.

Sedan årsskiftet har representanter för projektgruppen genomfört fördjupade dialoger med alla SDF-ordföranden. Detta för att få ytterligare förståelse för de olika synpunkter som framförts från respektive SDF på utredningsmaterialet och de hypoteser till vägval som finns att göra framåt.
I det ingår en detaljering av konsekvensanalysen och att undersöka vilka lokala anpassningar som kan och bör göras utifrån de skiftande förutsättningar som råder runt om i landet. Framförallt kopplat till hur vi säkerställer förtroendevaldas engagemang och en ännu starkare lokal närvaro.

Läs merhuvudsidan för projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen.