Inbjudan till målvaktstränarutbildning UEFA B Mv

Svenska Fotbollförbundet inbjuder till ansökan för Tränarutbildning UEFA B Mv 2021 på Bosön, Lidingö. Kursen riktar sig till målvaktstränare som arbetar med målvakter på såväl senior- som äldre ungdomsnivå.
Ansökan är öppen till och med den 26 mars.

Syfte

Kursens syfte är att erbjuda en högt specialiserad utbildning för målvaktstränare. Kursen ger fördjupade kunskaper om spelets helhet där målvakten är en naturlig del av lagets spelsystem samt hur målvaktsträningen kan integreras med den ordinarie spelträningen.
Utbildningen gör också kursdeltagarna medvetna om hur samarbetet inom tränarteamet kan struktureras så att teammedlemmarnas samverkan kan stärka lagets arbetssätt.

Antagningskrav

För att antas till kursen ska kriteriet nedan uppfyllas:

 • MV B (SvFF:s nationella Målvaktstränarutbildning)

Att ta i beaktande vid antagning:

 • Meriter från målvaktstränarerfarenhet på elitnivå.
 • Lagtränarutbildning (ex. TUC, TU BU, UEFA B)
 • Spelarmeriter som målvakt på elitnivå.

Antalet platser på utbildningen är begränsat till 24.

Kursens genomförande

Kursen omfattar tre kursmoduler à två dagar med en arbetsgång som varvas med föreläsningar, filmer, webbinarier, gruppdiskussioner och praktiska övningar på fotbollsplanen. Varje moment ska här spegla arbetet som målvaktstränare.

Mellan de tre kursmodulerna genomför deltagarna så kallade föreningsbaserade besöksmoduler à en dag. Varje deltagare i respektive besöksmodulsgrupp är under två dagar ”värd” och ska då redogöra för hur hen arbetar med lärande i realistiska situationer i den egna föreningen genom att bland annat genomföra ett träningspass som baseras på någon form av analys.
Besökande kursdeltagare i gruppen opponerar och är diskussionspartner utifrån givna frågeställningar.

Deltagarna ska även mellan de tre kursmodulerna arbeta med webbaserade hemuppgifter som förstärker det som behandlats under föregående modul, eller som ger förförståelse inför kommande modul.

Kursen omfattar 8 dagar, exklusive föreningsarbete under webbperioderna (hemuppgifter), och fördelas enligt nedan:

 • Mån-tis 10-11 maj – Kursmodul 1 (2dagar)
 • Juni/juli/aug – Besöksmodul (1 dag) + hemuppgifter
 • Mån-tis 23-24 aug – Kursmodul 2 (2 dagar )
 • Sep/okt – Besöksmodul (1 dag) + hemuppgifter
 • Mån-tisdag 8-9 nov – Kursmodul 3 (2dagar)
Schematisk översikt UEFA B Mv 2021.

Huvudsakligt innehåll

Utveckling av spelet

Spelet, spelsystem, spelets skeden, möjligheter i spelet, planens indelning, målvaktsrollen, trender i målvaktsspelet, fasta situationer.

Ledarskap

Lärandemiljö och motivationsmiljö, kommunikation, fotbollspsykologi, att arbeta i team.

Målvaktsfys

Förberedelseträning, höja eller bibehålla explosiva målvaktsaktioner, förbättra eller bibehålla återhämtningsförmågan.

Lagets verksamhet

Säsongsplanering, månads- och veckoplanering, periodisering, träning och matchförberedande träning, analys av målvaktsspelet.

Tränarutbildare

Kursmodulerna leds av tränarutbildare från Svenska Fotbollförbundet.

Kursavgift

15 000 kr.

Kostnader som inte ingår i kursavgiften är:

 • Resor till och från kursmoduler
 • Resor i samband med besöksmoduler
 • Extranätter i samband med kursmoduler (om kursdeltagaren vill komma till Bosön en dag före eller stanna en dag längre)
 • Kost och logi i samband med Besöksmoduler (om det är nödvändigt)

Ansökan

Ansökan sker vi formulär här på webbplatsen. Ansökan är öppen till och med den 26 mars.

 • Anmälan är nu stängd.

Mer information

Kontakt Målvaktstränarutbildning