Link

Riktlinjer för Fotbollsskolan under pandemin

SvFF:s förhållningssätt under coronapandemin är att anpassa vår verksamhet och vidta åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen kan förändras snabbt och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

För tillfället kan barn- och ungdomar födda 2005 (skrivet 9 februari 2021) träna och spela enstaka matcher inom distriktet så länge som Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterföljs. Fotbollen är en positiv kraft i samhället, som säkert även i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

Vi förstår att det kan finnas en viss oro kring Fotbollsskolan kopplat till Corona-viruset. Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är just nu att idrott för barn bör fortgå och är minst lika viktig som tidigare. Utifrån dessa riktlinjer uppmanar vi föreningar är fortsatt anmäla sig till Fotbollsskolan och gå ut med spelarinbjudningar som vanligt. Däremot kan man avvakta att beställa material så länge som möjligt – grundordern ska göras fyra veckor innan Fotbollsskolan börjar. Värt att betona är att föreningen inte har några kostnader kopplat till Fotbollsskolan innan dess att beställningen är skickad.

Läs mer om SvFF:s riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.