Riktlinjer för Fotbollsskolan under pandemin

SvFF:s förhållningssätt under coronapandemin är att anpassa vår verksamhet och vidta åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen kan förändras snabbt och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

För tillfället får bara professionella lag spela matcher (skrivet 6 april 2021). Men alla kan träna och både vår tro och förhoppning är att läget ska vara bättre till sommaren. Folkhälsomyndigheten trycker på vikten av barn- och ungdomsidrott, även om matchspelet just för tillfället är på paus. Fotbollen är en positiv kraft i samhället, som säkert även i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

Vi förstår att det kan finnas en viss oro kring Fotbollsskolan kopplat till Corona-viruset. Kanske särskilt eftersom nuläget är som det är. Men med erfarenheter från föregående sommar, Folkhälsomyndighetens syn på barn- och ungdomsidrott så uppmanar vi föreningar är fortsatt anmäla sig till Fotbollsskolan och gå ut med spelarinbjudningar som vanligt. Däremot kan man avvakta att beställa material så länge som möjligt – grundordern ska göras fyra veckor innan Fotbollsskolan börjar. Värt att betona är att föreningen inte har några kostnader kopplat till Fotbollsskolan innan dess att beställningen är skickad.

Läs mer om SvFF:s riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.