Föreningsinfo om beställningar

Föreningsinformation om beställningar av deltagarpaket och returer i samband med Fotbollsskolan 2021.

Följande gäller:

  • Beställningar måste göras utifrån de tidsramar som är satta sedan tidigare, dvs. grundbeställning senast 4 veckor innan Fotbollsskolans start och komplettering 2 veckor innan. Tidsramarna behövs för att NeH ska kunna leverera i tid. 
  • Det är inte möjligt att returnera deltagarpaket i t.ex. de fall Fotbollsskolan ställs in. Det beror på att vi inte kan hantera logistiken för ett väldigt stort antal returer och i nästa läge lagring av det till nästa år.

Vi uppdaterar denna sida framöver med mer information som rör Fotbollsskolan specifikt, t.ex. rekommendationer kring själva genomförandet.

För övriga frågor hänvisar vi i nuläget till direktiv från Folkhälsomyndigheten och SvFF:s riktlinjer som uppdateras kontinuerligt.