Anpassningar av Fotbollsskolan

Många föreningar som planerar att arrangera Fotbollsskola i sommar kan känna osäkerhet till möjligheterna till det under rådande tid. Folkhälsomyndigheten fortsätter att poängtera vikten av fysisk aktivitet, särskild för barn, under den här tuffa tiden. SvFF och distrikten fortsätter därför att erbjuda föreningar möjlighet att använda konceptet kring Fotbollsskolan även i sommar. Om det skulle bli en sommar där fler barn än vanligt stannar hemma på semestern så kan fotbollsskolan komma att spela en ännu viktigare roll i samhället. Däremot kan det krävas vissa anpassningar.

Vilka anpassningar som behöver göras på respektive fotbollsskola vet varje förening bäst själva utefter sina förutsättningar med anläggningar etc.

Nedan följer några saker som kan vara värdefullt att fundera på i planeringen av Fotbollsskola:

 • Var flexibla och förstående för barn som avanmäler sig med kort varsel pga. sjukdom
 • Avvakta beställningen av deltagarpaketen (grundordern) tills 4 veckor innan och kompletterinsbeställningen till 2 veckor innan planerad start. Detta då mycket kan ändra sig snabbt under rådande coronasituation.
 • Om ni kan, rekrytera extra ledare för att ha marginal ifall någon blir sjuk samt för att kunna bedriva Fotbollsskolan i små grupper.
 • Dela upp huvudansvaret för Fotbollsskolan på flera personer för att stå bättre rustade ifall den ansvarige skulle bli sjuk. Alternativt utforma en backup plan för genomförande ifall Fotbollsskolan skulle behöva genomföras utan den ansvarige på plats.
 • Om möjligt, byt om hemma före och efter fotbollsskolan aktiviteter, och undvik trängsel om ombyte sker tillsammans med andra.
 • Skapa rutiner för rengöring av gemensamma ytor som till exempel toaletter.
 • Köp in extra handtvål och säkerställ möjligheter till att tvätta händerna.
 • Sprid ut grupperna så mycket ni kan på anläggningen.
 • Undvik stora gemensamma samlingar med alla barn på samma ställe.
 • Fördela mattiderna så att alla inte äter samtidigt alternativt dela ut matpåsar som spelarna kan äta där de tränar i mindre grupper.
 • Dela eventuellt upp Fotbollsskolan, till exempel några åldrar på förmiddagen och andra på eftermiddagen.
 • Kommunicera tydligt till föräldrar vad som gäller vid samling och hämtning.

Läs även Svenska Fotbollförbundets generella riktlinjer för hantering av Corona samt råd från Folkhälsomyndigheten.